آموزش تصویری اوریگامی شتر

آموزش تصویری اوریگامی شتر

آموزش تصویری اوریگامی شتر

اوریگامی برای کودکان عمدتا بر آموزش مفاهیم پایه مانند اشکال هندسی و تقویت مهارت و ماهیچه های کوچک دست  ها تاکید دارد، و مفهوم تقارن و چگونگی تبدیل یک شکل دو بعدی به سه بعدی به طور ضمنی به کودک آموزش داده می شود. این مفاهیم در عین سادگی پایه بسیاری از آموزشها  از جمله ریاضیات در سال های بعد محسوب می  شود، در این مطلب ساخت اوریگامی شتر آموزش داده می شود.

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۲)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۳)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۴)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۵)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۶)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۷)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۸)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۹)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱۰)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱۱)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱۲)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱۳)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱۴)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱۵)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱۶)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱۷)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱۸)

آموزش ساخت اوریگامی شتر گام (۱۹)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

ویژه ها

آخرین مطالب

مطالب پربازدید

گزیده دوره ها