آنچه براى روزه‏ دار مکروه است

آنچه براى روزه‏ دار مكروه است

مسأله ۱۶۲۸ ـ چند چیز براى روزه‏ دار مکروه است و از آن جمله است :
۱ ـ دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن ، در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد .
۲ ـ انجام دادن هر کارى مانند خون گرفتن ، و حمام رفتن که باعث ضعف مى‏شود .
۳ ـ دارو در بینى ریختن ، اگر نداند که به حلق میرسد ، و اگر بداند به حلق میرسد جایز نیست .
۴ ـ بو کردن گیاههاى معطّر .
۵ ـ نشستن زن در آب .
۶ ـ استعمال شیاف .
۷ ـ تر کردن لباسى که در بدن است .
۸ ـ کشیدن دندان ، و هر کارى که بواسطه آن از دهان خون بیاید .
۹ ـ مسواک کردن با چوب تر .
۱۰ ـ بى جهت آب یا چیزى روان در دهان کردن .
و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منى زن خود را ببوسد ، یا کارى کند که شهوت خود را به حرکت آورد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید