احکام چیزهائى که روزه را باطل مى‏کند

احكام چيزهائى كه روزه را باطل مى‏كند

مسأله ۱۶۲۴ ـ اگر انسان عمداً و از روى اختیار کارى که روزه را باطل مى‏کند انجام دهد ، روزه او باطل مى‏شود . و چنانچه از روى عمد نباشد اشکال ندارد . ولى جنب اگر بخوابد و به تفصیلى که در مسأله (۱۶۰۲) گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او باطل است . و چنانچه انسان نداند که بعضى از آنچه گفته شد روزه را باطل مى‏کند اگر در این جهل کوتاهى نکرده باشد ، و تردیدى هم نداشته باشد ، یا آنکه اعتماد بر حجت شرعى داشته باشد ، اگر آن چیز را انجام دهد ، روزه‏اش باطل نمى‏شود ، مگر در خوردن و آشامیدن و جماع .

مسأله ۱۶۲۵ ـ اگر روزه‏ دار سهواً یکى از کارهائى که روزه را باطل مى‏کند انجام دهد و به اعتقاد اینکه روزه ‏اش باطل شده ، عمداً دوباره یکى از آنها را بجا آورد ، حکم مسأله گذشته درباره او جارى مى‏شود .

مسأله ۱۶۲۶ ـ اگر چیزى به زور در گلوى روزه‏دار بریزند ، روزه او باطل نمى‏شود ، ولى اگر مجبورش کنند که روزه خود را به خوردن یا آشامیدن یا جماع باطل کند ، مثلاً به او بگویند اگر غذا نخورى ضرر مالى یا جانى به تو مى‏زنیم ، و خودش براى جلوگیرى از ضرر چیزى بخورد ، روزه او باطل مى‏شود . و در غیر آن سه چیز نیز ـ بنابر احتیاط واجب ـ باطل مى‏شود .

مسأله ۱۶۲۷ ـ روزه‏دار نباید جائى برود که مى‏داند چیزى در گلویش مى‏ریزند ، یا مجبورش مى‏کنند که خودش روزه خود را باطل کند ، و اگر برود و از روى ناچارى خودش کارى که روزه را باطل مى‏کند انجام دهد ، روزه او باطل مى‏شود . و همچنین است ـ بنابر احتیاط لازم ـ اگر چیزى را در گلویش بریزند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید