افکار مثبت و منفی

افکار مثبت و منفي

 نوع نگرش و تفکرات هر انسانی از نحوه توجیه و تفسیر تجربیاتش ناشی می گردد. افکار انساچگونگی افکار انسان، چگونگی سازماندهی آنها، چگونه درگیر شدن در اندیشه خود و غلبه انواع خاصی از افکار بر ذهن فرد تاثیر بسزایی بر احساس، رفتار، شخصیت، باورها و نهایتاً زندگی او خواهد داشت.ن در یک طبقه بندی بسیار ساده در دو مقوله مثبت و منفی دسته بندی می‌شوند و غلبه هر یک از آنها بر ذهن فرد شیوه زندگی او را در حدی وسیع نشان می‌دهد. بطوریکه همین افکار ساده به راحتی ممکن است موجب تفاوت سبک زندگی فرد با سایرین، یا با خود او در مراحل مختلف شود. افکار مثبتبر اساس این دسته بندی افکار مثبت آن دسته از افکاری را شامل می‌شود که تاثیرات مفیدی بر ذهن و رفتار فرد به جای می‌گذارند، هدایت کننده هستند و اغلب موجبات زندگی دلپذیر را فراهم می سازند. افرادی که دارای چنین افکاری هستند کمتر در دام استرس و فشار روانی گرفتار می‌شوند و یا حداقل به راحتی خود را می توانند از چنین شرایطی رها کنند. این افراد اعتماد به نفس بالاتری دارند، دید خوبی نسبت به خود دارند و بطور کلی افکار آنها حول و حوش خوب بودن، سالم بودن و واقع بین بودن دور می زنند. افکار منفیهمه ما در مواقعی با افکار منفی روبرو بوده ایم اما هنگامی که فردی منفی اندیش باشیم، روی نیروها و نکات منفی تمرکز کرده و بطور ناآگاهانه انرژی های منفی و زیان آور را بر خود حاکم می سازیم بطوری که جایی برای اندیشه های مثبت باقی نمی ماند و دچار نوعی آسیبهای جسمی و روحی می شویم. افکار منفی تحریک کننده هیجانات منفی در انسان هستند. اغلب اضطرابها و افسردگیها، اختلالات ارتباطی، مشکلات زناشویی و انواع مسائل دیگر در زندگی فرد ناشی از غلبه همین افکار منفی بر ذهن فرد است که بیشتر در اثر وقایع بیرونی که ناراحت کننده و بار منفی دارند برای افراد راه اندازی می‌شوند. افکار منفی می‌توانند امید به آینده و تلاش را از بین برده و فرد را برای طی مسیر زندگی، تنها و ناامید رها کند. با این تصور که کارهایتان سر و سامان نخواهند گرفت، در شما احساس اندوه و انفعال ایجاد شده و از تلاش و کوشش دست خواهید کشید. یکی از ویژگی‌های افکار منفی، طولانی بودن و کامل شدن آنهاست، فکرهای منفی این قدر در ذهن باقی می ماند و دنبال هم می‌چرخد تا یک ماجرای تلخ و منفی بزرگ در ذهن شکل بگیرد. افتادن در چرخه این افکار و عدم تلاش برای خارج شدن از این چرخه اغلب مشکلات جدی روانی را ممکن است به بار آورد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید