باهم ارتباط بر قرار کنید….

باهم ارتباط بر قرار کنيد....

در مقالات قبل سه اصل برای داشتن یک تیم خوب مورد ارزیابی قرار گرفت و در این مقاله اصل چهارم را باز گو می کنیم:
نمی توان کار تیمی کرد مگر اینکه افراد یک تیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اگر ارتباط نباشد تیمی در کار نیست بلکه جمعی از افراد هستند که پیوندی با یکدیگر ندارند.
اگر تیم های خوب را ارزیابی کنیم خواهیم دید که بازیکنان آن خصوصیاتی مشترک دارند. افراد در آن تیم که ممکن است یک تیم فوتبال باشد ، یک گروه تحقیقی باشد و یا یک خانواده ، خصوصیات زیر را دارند:۱- خود را از دیگران جدا نمی کنند.
مهمترین مسئله ای که در تیم تازه تاسیس باید حلّ کرد زدودن حسّ جدایی و انزواطلبی اعضای تیم است. اعضای تیم هر قدر بیشتر یکدیگر را بشناسند و هدف های تیم را بهتر بدانند ، تفاهم بیشتری پیدا می کنند.
تفاهم که بیشتر شود همکاری هم بیشتر می شود. بازیکنی که به تیم علاقه داشته باشد و نیز درباره اعضای دیگر تیم اطلاعات و با آنان ارتباط داشته باشد سرمایه تیم است.۲- راه ارتباط را بر یکدیگر باز می گذارند.
بسیاری از مشکلات ارتباطی با مجاورت و نزدیکی حلّ می شوند.  
اگر رهبران خوب را زیر نظر بگیرید و در احوال بازیکنان موثر تیم ها دقت کنید، خواهید دید که آن ها نه فقط با یاران تیمی خود در ارتباط دایم می مانند بلکه راه تماس آنان را با خود باز می گذراند.
 
۳- قاعده ۲۴ ساعت را رعایت کنید.
بعضی از مردم وقتی که با برخوردی روبه رو می شوند یا با کسی مشکلی پیدا می کنند از او دوری می جویند. اما معمولاً این نوع مسائل را زمان حلّ نمی کند. اگر کسی هر دو طرف داستان را نداند ، روی شیر سکه را به خود نسبت می دهد و انگیزه ها و اعمال منفی را به دیگران. اگر ارتباط نباشد ، وضعیت خراب می شود.
به همین سبب است که اعضای تیم باید قاعده ۲۴ ساعت را رعایت کنند. اگر با یکی از یاران تیم خود مشکلی یا برخوردی پیدا کردید در عرض ۲۴ ساعت آن را حل حلب کنید. معمولاً هر چه زودتر ارتباط برقرار کنید به نفع هر دو طرف است.
 
۴- سعی کنید در جاهایی که احتمال تیرگی روابط هست، مناسبات تیره نشود.
ممکن است با فردی در تیم خود مشکل دارید اما نگذارید که کل ارتباطتان بهم بخورد زیرا ممکن است شما دو نفر نسبت به هم اشتباه می کنید و مرور زمان با عث حل مشکلتان شود.پس راهی برای باز گشت بگذارید.
ارسطو راست می گوید: “دوستی میوه ای است که طول می کشد تا برسد.”
 ۵- ارتباطات مهم را بنویسید.
هر چه ارتباط دشوارتر شود ، باید کاری کرد که روشن تر و ساده تر گردد. این کار غالباً با نوشتن ممکن می شود. تصادفی نیست که بیشتر ازدواج ها عقدنامه ای دارند ، تیم های فوتبال برای خود کتابی دارند، و کسانی که در کاری شریک می شوند قراردادی می بندند. اگر برقراری ارتباط با اعضای تیم اهمیت دارد ، بهتر است که جزئیات آن را در جایی بنویسید.
 
در ایجاد ارتباط چند مرده حلاّج هستید؟ آیا ارتباطتتان با همه اعضای تیم ، چنانکه باید ، برقرار است؟ آیا فراموش کرده اید که بعضی ها را به جمع خود فرا خوانید؟ یا بعضی دیگر را به جمع خود راه نداده اید؟ یا اینکه به خاطر افزایش محصول کار خویش ، خود را از دیگران جدا کرده اید؟ (بدانید که ممکن است هدف های فردی بیشتری را تحقق بخشید اما بعید نیست که بهره وری تیم را کاهش دهید.)
 برای بهبود ارتباط خویش …
ارتباط اگر باز و علنی باشد بر اعتماد می افزاید ، اعتماد اشخاص که زیاد شد خود را صاحب کار می دانند، در نتیجه مشارکت شان بیشتر می شود.
* رک و راست باشید .
ارتباط باز پایه های اعتماد را محکم می سازد. داشتن مقاصد پنهان، ایجاد ارتباط از طریق شخص ثالث، و خبرهای بد را در لفاف خوبی پیچیدن مناسبات تیم را تضعیف می کند. اگر کسی در تیم تان هست که رابطه خوی با او ندارید و در گذشته با او صاف و پوست کنده نبوده اید، از همین حالا تصمیم بگیرید که راه و رسم خویش را عوض کنید. هدف باید این باشد که حقیقت را به یاران تیم با مهربانی بگویید.
* زود بجنبید.
هیچ تاخیری در بیان ضروریات جایز نیست. اگر در کار یاران تیم مسئله ای دیدید در اولین فرصت مناسب به آن بپردازید. از دیگران هم بخواهید که با شما همین طور رفتار کنند. * یاران تیمی را بی خبر نگذارید.
برخی از مردم اطلاعات را احتکار می کنند مگر اینکه زوری یا فشاری بالای سرشان باشد. این کار را نکنید. اگر می شود دیگران را هم در جریان امور بگذارید. وقتی که پای اطلاعات حسّاس به میان می آید باید جانب احتیاط را نگه دارید ، اما به خاطر داشته باشید که: مردم به کاری که به بازی گرفته شوند دل می دهند. ارتباط اگر باز و علنی باشد بر اعتماد می افزاید ، اعتماد اشخاص که زیاد شد خود را صاحب کار می دانند، در نتیجه مشارکت شان بیشتر می شود. مردم به کاری که در آن به بازی گرفته شوند دل می دهند.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید