تأثیرات مثبت دوران نامزدی

تأثیرات مثبت دوران نامزدی

در این نوشتار به تأثیرات مثبت دوران نامزدی و فواید آن و همچنین خط قرمزهایی که دو نامزد باید آن را رعایت نمایندخواهیم پرداخت و درخصوص وضعیت عکس ها و نامه هایی که در دوران نامزدی بین دو نفر رد و بدل می گردد از دیدگاه حقوقی و اخلاقی صحبت خواهیم نمود.
۱- فواید دوران نامزدی:
به نظر نگارنده این سطور احیای دوران نامزدی با رعایت کلیه شرایط آن و روابطی که دو زوج آینده دراین دوران خواهند داشت می تواند در نزدیک نمودن افکار و ایده ها و سلیقه های آنان مؤثر واقع شده و در یک کلام درک متقابل را بیشتر نماید.
در این دوران سؤالات ، ابهامات، اشکالات و ایراداتی که در نظر هریک از نامزدها مطرح است به روشنی بیان گردیده و طرف مقابل می تواند این ابهامات را برطرف نماید به عنوان مثال برای هرفردی در آغاز ازدواج سؤالات مهمی مطرح است که چرا انسان ازدواج می کند، هدف غایی و نهایی از ازدواج چیست، ویژگی های یک همسر مطلوب و ایده آل کدام است ، مهمترین عامل سعادت همسران برتر چه بوده است،علت اصلی همسرستیزی در جامعه ما یا در جوامع دیگر چیست؟ علت اصلی رشد طلاق در جامعه ما چه عواملی است ؟ ریشه دعواها در کجاست؟ و سؤالات دیگر مانند نظر همسر درخصوص ادامه تحصیل و فعالیت اجتماعی زنان و امثال آنان مطرح است که هریک از طرفین دراین دوران می توانند نظر طرف مقابل خود را جویا شود و براساس معیارهایی که می خواهد خود را با آن معیارها تطبیق دهد ازدواج نموده و همسر آینده خود را انتخاب نماید.
این معیارها می تواند هم شخصی باشد و هم غیرشخصی به عنوان مثال مردی که هوس باز یعنی امروز عاشق و فردا فارغ باشد یا مرد معتاد و بیکاره و لاف زن و مرد دمدمی مزاج و بی اراده و وابسته و یا خسیس که مو را از ماست بیرون می کشد و یا مردان بدبین و شکاک و سلطه جو و حتی مردانی که دارای مشاغل پراهمیت هستند و در ابتدای کار ازدواج با چنین مردانی برای دختران، دارای جاذبه های آنچنانی است اما در اثر مرور زمان متوجه خواهند شد که علی رغم تمامی جاذبه هایی که این گونه مردان یعنی صاحبان مشاغل پراهمیت دارند زندگی با آنان کمی مشکل و در مجموعه یک مدیریت مطلوب و دلپذیر و پرحوصله زنانه را می طلبد روشن خواهد شد و براساس برداشت هایی که در این دوره به دست خواهند آورد در گذر از این محور حساس احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد.
موضوعات یادشده در مورد زنان نیز صادق است و مردان نیز این فرصت را خواهند داشت که دراین دوران همسران آینده خودرا با معیارهای مطلوب آزمایش نموده و در صورتی که از هرجهت آن را برای همسری آینده خود مفید تشخیص دهند تصمیم گیری نمایند. زیرا به رغم دیدگاه سنتی که ازدواج را همانند هندوانه دربسته دانسته و آن را یک نوع بخت آزمایی می داند اقتضائات قرن جدید و گسترش شهرنشینی و پیچیدگی روابط انسانی ایجاب می نماید که مقوله عقل آزمایی را نیز درکنار بخت آزمایی اضافه نموده و براساس تدبیر خوب تقدیر خوب را دنبال نمایند زیرا طبیعت انسان طوری خلق شده که تا چیزی را نشناسد از آن بهره صحیح نخواهد برد و این شناخت صحیح است که منشأ و مبنای اقدام و عمل صحیح در آینده خواهد شد. مولوی عارف و شاعر بزرگ ایرانی می گوید: دو چشم روشن صاحب نظر – بهتر از صد مادر است و صد پدر.
در هر حال واقعیتی که در رابطه با جوانان در سنین جوانی مطرح است این است که جوان با رؤیاهایش زندگی می کند مانند قد بلند مرد یا زن دلخواه او، موهای بر پیشانی ریخته ، گردن افراشته و عضلانی ، چشم های نافذ، سیاه و درشت، هیکل ورزشکاری و به قول امروزیها استیل را می بیند و بدون تحقیق و شناخت لازم به دیگری دل می بندد و یکسره پایبند می شود و اگر با چنین تمایلی فوراً ازدواج نماید به ندرت پایان خوشی خواهند داشت زیرا اگر قرار بود براساس این معیارها و یا عاشق شدن طرف مقابل زندگی ادامه یابد دیگر نمی بایست هرساله فقط در تهران شاهد قریب سی هزار ثبت واقعه (فاجعه) طلاق باشیم پس داشتن قیافه آنچنانی و مسائل دیگر از این قبیل کافی نیست بلکه دارابودن پختگی لازم و خصائص معین، عقل و اخلاق، تأثیرپذیری و توجه و رابطه با واقعیات زندگی و همچنین دارابودن خصائص روانی لازم و خصوصیات انسانی دیگر است که استمرار زندگی را در آینده تضمین می نماید والا در صورت عدم توجه به این ویژگیها انسانها با عشق ازدواج می کنند و با عقل از یکدیگر جدا شده و طلاق خواهند گرفت. پس هرگونه اقدام شتاب زده و نامعقول آسیب های جبران ناپذیری را ایجاد می نماید که هیچ چیز جای آن را نمی تواند پر نماید.
بدیهی است مرد بیمار، معتاد، الکلی ، هوس باز و … بامردی باهوش، با اراده قوی ، مهربان و با نزاکت یکی نیستند این تمایز و شناخت فقط در اثر مراوده نسبتاً طولانی و معقول برای دیگری به دست خواهد آمد و دوران نامزدی فرصت بسیار خوبی است برای سنجش طرف مقابل و در یک کلام همه یا بیشتر مسائل و خصوصیات روحی و اجتماعی یک فرد در دوران نامزدی روشن می شود.
۲- چراغ قرمزهای دوران نامزدی:
دوران نامزدی به رغم تمامی محاسنی که داراست ممکن است توالی فاسدی را نیز به همراه داشته باشدکه البته با درایت طرفین و دقتی که خواهند نمود خواهند توانست آسیب های ناشی از این دوره را به حداقل خود برسانند. توصیه اینجانب به نامزدها این است که اولاً سعی نمایند دوران نامزدی بسیار طولانی نگردد که طولانی شدن نامزدی ممکن است آفت هایی را در پی داشته باشد.
ثانیاً در طول این مدت از چراغ قرمزها عبور ننمایند و به حرفهایی همچون ما که قصد ازدواج داریم، ما که عاشق یکدیگر هستیم توجه نکنند و این هشدار قانون مدنی را که می گوید:
نامزدی وعده ازدواج است و وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی نماید و هریک از طرفین در هرمرحله از نامزدی اگر آن را نادیده بگیرند هیچگونه مسؤولیتی متوجه آنان نخواهد بود را برای همیشه آویزه گوش خویش قرار دهند. ثالثاً دختران در روابط فی مابین با نامزد خود مسائل را رعایت کنند تا بعداً پشیمان نگردند.
۳ _وضعیت عکس ها و نامه های دوران نامزدی:
وضعیت عکس های دوران نامزدی همانند هدایا می باشد از نظر حقوقی قابل استرداد است و اما درمورد نامه ها حقوقدانان معتقدند که در قضیه نامه ها گیرنده نامه مالک آن محسوب می شود و همانند هدایا نمی باشد هرچندکه از نظر اخلاقی توصیه می شود نامه ها به فرستنده نامه پس داده شود – مالک بودن گیرنده نامه به این معنی نیست که ایشان مبسوط الید بوده و بتواند هرگونه سوءاستفاده ای ازآن نامه ها بنماید بلکه در صورت سوءاستفاده از آن مسؤولیت مدنی (طبق قواعدعمومی مسؤولیت) متوجه او خواهد بود و مکلف به جبران خسارت وارده خواهد شد و دادگاه نیز در چنین شرایطی حکم به رد نامه یا نابودی آن خواهد داد.
هرچند که از نظر نگارنده این سطور در صورت به هم خوردن نامزدی نامه ها نیز باید مسترد گردد زیرا علت نامه بعد از نامزدی از بین رفته و دادگاه می تواند به این دلیل که در نامه پیامهایی برای همسر آینده و شریک زندگی آینده بود که اساس این رابطه برهم خورده است حکم به استرداد نامه ها دهد از طرف دیگر بودن نامه ها ممکن است موجبات سوءتفاهم و مشاجرات ناگواری را فراهم نماید که زندگی آینده یک دختر یا پسر را با بحران مواجه نماید از نظر اخلاقی نیز نامه ها صندوق اسرار و اخلاق و نشانی از زندگی خصوصی افرادی است که نگهداری آن نزد طرف مقابل علی رغم برهم خوردن رابطه نامزدی امری غیرضروری و باتوجه به اینکه قانون سعی دارد وضع نامزدها را در صورت به هم خوردن به حالت اول برگرداند.
و ماده نزاع را از بین ببرد بودن نامه ها نزد طرف دیگر نقض غرض بوده و بجاست رویه قضایی دراین خصوص تصمیم گرفته و با آرای شجاعانه خود به این دلیل که به دلیل مطرح بودن مسائل خصوصی در نامه ها ممکن است تشویش ها و اضطراب ها و نگرانی هایی را در زندگی آینده یک دختر ایجاد نماید و از این جهت او را دچار عسر و حرج نماید حکم به استرداد نامه ها داده و خسارات روحی و روانی ناشی از برهم خوردن نامزدی را به حداقل برسانند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید