تاثیر اشتغال زنان در زندگی زناشویی

تاثير اشتغال زنان در زندگي زناشويي

یکی از اهداف و وظایف اصلی نظام اسلامی اجرای عدالت و احقاق حقوق همه مردم و آحاد جامعه است. زنان هم به عنوان نیمی از افراد جامعه مانند مردان دارای حقوق مسلمی از جمله حضور در عرصه های اجتماعی هستند که نمی توان از آن چشم پوشید. چون : اولا: با بررسی آیات و روایات متعدد مشخص می شود که تأکید کتاب و سنت بر حضور پاک و بدون گناه مردان و زنان در صحنه های اجتماعی در قالب اشتغال و یا تأمین دیگر نیازهای مشروع فردی و اجتماعی است و از این جهت فرقی بین زن و مرد نیست(نقش جنسیت در اشتغال و دیدگاه، ابوالفضل گائینی، اسلام و فیمینیسم (مجموع مقالات) نشر معارف اسفند ۱۳۷۹)
      ثانیا: اصول متعددی از قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف شده که همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد، بکار بگیرد.(اصول سوم، دهم ، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی) بنابراین، اصل احقاق حقوق فردی و اجتماعی زنان امری مسلم و از وظایف دولت اسلامی است.
      اما باید به یک واقعیت دیگر هم اذعان کرد و آن وجود برخی جریانهاست که سعی دارند با افراط یا تفریط های خود در اجرای سالم این روند اخلال و آن را به انحراف بکشانند. تأکید بیش از حد بر اشتغال زنان یکی از این مسائل است. چرا که با اینکه نظام اسلامی با اشتغال زنان در چارچوب موازین و مقررات شرعی و قانونی موافق و در عمل نیز در حال اجرای آن است، اما احقاق این حقوق، نباید به جایگاه مهم و کلیدی زن درعرصه اجتماع و خانواده و شخصیت او آسیب برساند و آن را از سایر حقوق و وظایف فردی و اجتماعی خود محروم کند.
      متأسفانه بعضی گرایشها بدون در نظر گرفتن این مسائل مهم و اولویتهای جامعه خصوصا در مقطع کونی که برای بسیاری از مردان به عنوان مسئول تأمین اقتصاد و معیشت خانواده امکان اشتغال فراهم نیست _ به دلیلی بیش از اندازه بر مسأله اشتغال زنان دامن می زنند:
      مهمترین این دلایل عبارتند از:
      ۱ _ بهره برداری از ویژگیها و شخصیت روحی و روانی زنان در جهت منافع خویش و سود جوئی در پرداخت حقوق کمتر،کار بیشتر.
      ۲ _ تضعیف نهاد خانواده و زمینه سازی برای تهاجم فرهنگی بیگانه.
      تأکید بیش از حد بر حضور زنان در موقعیت های اجتماعی مختلف و عدم توجه جدی به شرایط و مقرراتی که این مسأله حتما باید با آن همراه باشد، سبب شده که متأسفانه در بسیاری موارد بسیاری زنان و دختران جوان دانسته و نادانسته گرفتار معضلات و مشکلات متعددی شده و در این روند نه تنها به حقوق مسلم خود دست پیدا نکرده اند بلکه به شخصیت و ارزش انسانی شان هم خدشه وارد شده است.
      تجربه جهان غرب در آزادیهای نامحدود برای ارتباط زنان و مردان در جامعه (به اعتراف اندیشمندان جامعه غرب) تجربه بسیار تلخی است که زمینه انحطاط خانواده و بدنبال آن سقوط جامعه در منجلاب شهوات را فراهم نمود، که از این رهگذر بیشترین ضرر و زیان نسیب زنان جامعه شد و در نتیجه کرامت و شخصیت زن به پایین ترین حد خود تنزل نمود.
       بنابراین می توان گفت در صورتی که مرد به تنهایی می تواند زندگی خود و فرزندانش را به خوبی تأمین کند و زن نیز از تخصص خاصی برخوردار نیست که جامعه به تخصص آن نیازمند باشد، بهتر آن است که مسؤولیت بزرگ فرزند پروری و تربیت فرزندان و همسرداری را به عهده بگیرد و با فراهم کردن محیط آرام خانه و تقویت کانون خانواده فرزندان صالح، سالم و رشد یافته ای را برای جامعه تربیت کند که این بزرگترین خدمت به جامعه و مهمترین مسؤولیت یک زن در خانه است و اگر زن بتواند به خوبی از پس این مسؤولیت مهم و حیاتی بر آید بزرگترین خدمت را به خود، خانواده و جامعه کرده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید