حسادت زنان ، مکانیزم دفاعى

حسادت زنان ، مكانيزم دفاعى

حسادت، نوعى خشم درونى است که مرتبه هایى از آن در همه افراد وجود دارد ولى ممکن است در بعضى کمتر و در برخى بیشتر دیده شود؛ اما آنچه در ادبیات قدیم ایرانیان یافت مى شود این است که دختران حسودتر از پسران دانسته شده اند. در روان شناسى امروز این مطلب ثابت شده است که دختران در روابط بین فردى و در رابطه با جنس مخالف، حساس تر، خود محورتر و حسودتر از پسران اند، حسادت آنان در برخى موارد به حدى است که گاه به انتقام گرفتن از طرف مقابل نیز مى انجامد. حسادت و همچشمى جهالتى است که با سعادت و خوشبختى فاصله بسیار دارد. حسادت شکل ها و ظواهر مبدل بسیارى دارد؛
حسادت مى تواند خود را در رقابتى پایدار یا در کناره گیرى از همه رقابت ها آشکار سازد؛ حسادت در شهرت طلبى یا در فروتنى در بخشش، بى پروایى و یا در طمع ظالمانه نیز خود را ابراز مى کند و ثمرات تلخ همچشمى هاى دوران کودکى در سال هاى بعد ما را احاطه مى کنند. همچشمى هاى دوران کودکى اگر جدى گرفته نشود به طور دائمى بر فرد اثر می گذارد و صفات شخصیتى او را غیرطبیعى مى سازد و بایستى افزود گاه اختلالات سنى و جنسى بین فرزندان یک خانواده باعث حسادت مى شود.
بهروز هدایتی پور کارشناس روان شناسى تربیتی مى گوید : حالات انسان چهار بخش دارد ۱- حسادت ۲- غبطه خوردن ۳- بخل ورزى ۴- ایثار
وی در ادامه مى گوید: متأسفانه افراد فرق حسادت و غبطه را نمى دانند اگر زنى خواهرش چیزى بخرد و او نیز مثل او بخرد این غبطه است نه حسادت؛ فردى که بخل ورزى مى کند مى گوید خدایا به من بده ولى به دیگرى نده، چرا که دوست دارد فقط خود مالک آن باشد. حسادت در خانم ها یک مکانیزم دفاعى است که بعضاً باعث نابودى فرد مى شود. «محمدیان» کارشناس روان شناسى در مورد حسادت هاى زنانه معتقد است: تفاوت هاى بین زن و مرد و تحول اجتماعى متفاوت در دختران و پسران در دوره هاى مختلف، موجب برخى مسائل در بزرگسالى مى گردد و حسادت ها نیز ریشه در کودکى دارند. وى اظهار می دارد: بین مردان، حسادت بیشتر جنبه رقابت دارد و رقابت آنها در مسائل خارج از مالکیت بیشتر مشاهده مى شود. محمدیان می افزاید: حسادت هاى زنانه از یک سرى رفتارهاى بد آموخته شده نشأت مى گیرد که گاهى بر عملکرد خانوادگى، تحصیلى و شغلى فرد نیز تأثیر مى گذارد. در بعضى موارد زن ها به مردان نیز به خاطر آزادى هایشان ممکن است حسادت کنند.
زن ها به لحاظ باورهاى جامعه از حساسیت بیشترى برخوردارند و زن حسود اغلب فکر مى کند که «ندارم» ولى «دیگرى دارد» و خودباورى خود را از دست مى دهد و راه غلط را انتخاب مى کند و آرام آرام دچار بى ارزشى شخصیت مى شود که حسادت نیز در وجودش بیشتر رخنه مى کند.
جعفر نورى کارشناس ارشد مشاوره نیز می گوید: حسادت در برخى موارد باعث سقوط و گاه صعود مى شود. وى می گوید : زن ها به لحاظ باورهاى جامعه از حساسیت بیشترى برخوردارند و زن حسود اغلب فکر مى کند که «ندارم» ولى «دیگرى دارد» و خودباورى خود را از دست مى دهد و راه غلط را انتخاب مى کند و آرام آرام دچار بى ارزشى شخصیت مى شود که حسادت نیز در وجودش بیشتر رخنه مى کند. وى می گوید: باید علت حسادت بررسى شود و زن «خودش» را باور کند که اگر خود را باور نکند هرگز حسادت او از بین نخواهد رفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید