حملات قلبی پس از طلاق در مردان

حملات قلبی پس از طلاق در مردان

آمار نشان داده که بروز حملات قلبی پس از طلاق به دلیل خودداری از بروز احساسات در مردان بیشتر از زنان است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایکالوجی تودی، کارشناسان معتقدند علت این امر در تفاوت شیوه فکری و احساسی مردان و زنان است.
آمار نشان داده که بروز حملات قلبی پس از طلاق به دلیل خودداری از بروز احساسات در مردان بیشتر از زنان است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایکالوجی تودی، کارشناسان معتقدند علت این امر در تفاوت شیوه فکری و احساسی مردان و زنان است.
بسیاری افراد تصور می کنند در جدایی و طلاق، شکست خورده اصلی زنان هستند و مردان چندان احساس بدی ندارند. در صورتی که مردان در بسیاری موارد به اندازه زنان و حتی بیشتر از آنها احساس یاس و شکست می کنند، اما در عین حال سعی می کنند احساسات خود را پنهان کرده و فقط خشم را بروز دهند.
در بسیاری از موارد دیده شده زنان پس از جدایی با ابراز احساسات منفی از قبیل غم، یاس، نفرت، خشم و کینه و نیاز به حمایت اطرافیان با موضوع کنار می آیند، اما مردان سکوت می کنند در حالی که وضعیتی عصبی دارند و در نتیجه ناگهان دچار سکته یا کمر درد یا انواع دردهای جسمی می شوند. تمام اینها ناشی از سرکوب درد در درون آنهاست.
البته لازم به ذکر است که این نتیجه یک بررسی ۲۰ ساله است و ممکن است چندین سال بعد از جدایی دچار سکته شوند، اما تعداد و شیوع سکته ها در مردان به طور کلی بیش از زنان است.
در چنین مواردی مردان تمایل بیشتری به حرکت و رانندگی دارند تا بدین ترتیب خود را متوقف شده احساس نکنند. اینها تماماً واکنشهایی است که آنها نسبت به جدایی نشان می دهند. یا اینکه ساعات کار خود را افزایش داده و خود را در کار گم می کنند. بدین ترتیب می خواهند این پیام را بدهند که قادرند از خود مراقبت کنند و زندگی را هم چنان ادامه دهند . در صورتی که درد زیادی را متحمل می شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید