حکم تماس با نوشته برجسته قرآنی چیست؟

حکم تماس با نوشته برجسته قرآنی چیست؟

نوشته برجسته یا حک شده – مانند: سنگ قبر – و خط غیر متعارف – مانند: خط کوفی و نوشته وارونه – کلمات قرآنی نیکو – مانند: مؤمن، صبر – یا کلمات منفی – مانند: ابلیس و شیطان – و نیز حروف ناخوانا – مانند: الف در «قالوا» – تفاوتی با سایر عبارت های قرآنی ندارد و دست زدن به همه این موارد بدون وضو اشکال دارد.

منبع:
توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م ۳۱۷ و ۳۱۹؛ امام، استفتائات، ج ۱، س ۸۴؛ بهجت، وسیله النجاه، ج ۱، م ۱۵۲؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۱۵۴؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م ۳۱۲؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج ۱، با استفاده از م ۱۶۳ و ۱۶۴؛ صافی، هدایه العباد، ج ۱، م ۱۴۸ و ۱۴۹.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید