حکم روزه در هوای گرم!

حکم روزه در هوای گرم!

اگر مرخصی و اشتغال موقت به شغل دیگری که با روزه گرفتن منافاتی ندارد و یا مسافرت در ابتدای هر روز برای شما امکان ندارد، باید روزه بگیرید و اگر در بین روز، روزه برای شما ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد – به طوری که شما را از ادامه کار باز می دارد که لازمه امرار معاش است – افطار برای شما جایز است و بعدا باید آن را قضا کنید؛ ولی در غیر این صورت، ترک آن به جهت برخی عذرها جایز نیست.
توضیح : می توانید پس از اذان صبح به قصد سفر از شهر خارج شده و پس از حد ترخص مجاز به افطار روزه هستید، ولی حداقل باید ۲۲.۵ کیلومتر از شهر دور شده و دوباره برگردید تا مسافرت شرعی محقق شود.
آیت الله سیستانی: البته در چنین مواردی احتیاط واجب این است که در خوردن و‌ آشامیدن به مقدار ضرورت و پیدا کردن توان کاری اکتفا کنند و به حدی نباشد که مانند روزهای معمولی بخورند و بیاشامند.منبع:
کانال تلگرام مرکز نشر احکام به نقل از امام، استفتائات، ج۱، (احکام روزه)، با استفاده از س ۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۵۱؛ بهجت، وسیله النجاه، ج۱، م ۱۱۴۰ و استفتائات، ج ۲، با استفاده از س ۲۷۹۸؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۷۵۱ و ۷۵۳ و ۷۵۵ و سایت، استفتائات جدید، مسائل متفرقه روزه؛ سبحانی، استفتا؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، با استفاده از م ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰؛ صافی، هدایه العباد، ج۱، شرایط صحه الصوم و وجوبه، با استفاده از م ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲؛ مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج۲، (شرایط صحه الصوم)، با استفاده از قبل م ۱.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید