حکم سجده با دمپایی جلو باز

حکم سجده با دمپایی جلو باز

اگر نمازگزار دم پایی جلو باز بپوشد و هنگام سجده انگشت شست را به زمین بگذارد، نمازش صحیح است؟

پاسخ:
اشکالی ندارد. [۱]

توجه
نماز خواندن با دستکش اشکال ندارد. [۲]
—————پی نوشت:
[۱]. بهجت، استفتائات، ج ۲، با استفاده از س ۱۶۱۵ و ۱۵۲۵؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۱، س ۲۵۹؛ مکارم، استفتائات جدید، ج ۳، با استفاده از س ۱۸۹.
[۲]. بهجت، استفتائات، چ ۲، س ۱۶۲۵؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۱، س ۲۵۹؛ مکارم، استفتائات جدید، ج ۳، س ۱۸۹.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید