حکم سهل انگاری در انجام غسل‌های واجب

حکم سهل انگاری در انجام غسل‌های واجب

کسی که در اثر ندانستن مساله یا اهمال و سستی، غسل های واجب خود را انجام نداده، نماز و روزه او چه حکمی دارد؟

آیت الله خامنه ای: اگر در انجام غسلی اهمال و سستی نموده، باید نمازها و روزه هایش را قضا کند و روزه اش علاوه بر آن، کفاره هم دارد. همچنین اگر در اثر ندانستن مساله، غسل نکرده، باید نمازهایش را قضا نماید و در صورتی که در یاد گرفتن مساله کوتاهی نکرده باشد، روزه هایش فقط قضا دارد، و گرنه بنابر احتیاط واجب، کفاره هم دارد. کسی که اصلا نمی دانسته جنابت چیست و جنب کیست، روزه هایش صحیح است. [۱]
آیت الله مکارم: باید نمازها و روزه های خود را اعاده کند و بنابر احتیاط واجب، کفاره روزه ها را نیز بپردازد، و اگر نتوانست، هر چند «مُد» که می تواند به فقرا اطعام کند و اگر نتواند، باید هشتاد و یک روز روزه بگیرد و اگر نتواند، هر چند روز که می تواند به جا آورد و اگر نتواند، استغفار کند و همین اندازه که در قلب بگوید «استغفرالله» کافی است و واجب نیست بعدا که قدرت پیدا کرد، کفاره بدهد. [۲]
آیت الله سیستانی: نمازها باطل است و روزه اگر غسل جنابت یا حیض یا نفاس را عمدا انجام نداده، باطل است؛ ولی اگر جاهل بوده، باطل نیست. [۳]
آیت الله صافی: باید قضا نماید و نسبت به روزه، کفاره هم به گردن او می آید. [۴]
آیت الله سبحانی: باید نماز و روزه اش را قضا نماید و نسبت به روزه، در صورتی که جاهل مقصر بوده کفاره هم به گردن او می آید. [۵]
آیت لله بهجت: هر غسلی که کرده باشید، هر چند غسل مستحبی، چون قصد وظیفه داشته اید، ممکن است کفایت از غسل جنابت نموده باشد؛ ولی نماز و روزه هایی که یقین دارید بدون هیچ غسلی در حال جنابت به جا آورده اید، باید قضا کنید و کفاره روزه ها را اگر جاهل قاصر بوده و به سوال توجه نداشته اید، ادا کنید، و گرنه کفاره واجب نیست؛ هر چند احوط (احتیاط مستحب) در به جا آوردن آن است. [۶].
پی نوشت ها:
[۱]. خامنه ای: استفتا.
[۲]. مکارم، توضیح المسائل، با استفاده از م ۱۴۰۲ و استفتا.
[۳]. سیستانی: استفتا.
[۴]. صافی: استفتا.
[۵]. سبحانی،‌استفتائات، ج۱، س ۱۵۴.
[۶]. بهجت، استفتائات، ج۱، س ۷۶۳ و استفتا.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید