حکم نماز جماعت مسافر در رکعت سوم

حکم نماز جماعت مسافر در رکعت سوم

هنگامی که امام جماعت برای رکعت سوم برمی خیزد، کسانی که نمازشان شکسته می توانند….

۱- سلام دادند، بنشینند و نماز دیگری را به جماعت اقتدا نکنند.(بهجت، اقتدای سریع نمازگزاران باعث حفظ اتصال صفوف است.)
۲- به امام جماعت اقتدا کنند و دو رکعت نماز قضا (مانند نماز صبح یا نماز ظهری که در سفر قضا شده) برای خودشان یا امواتشان بخوانند.
۳- به امام جماعت اقتدا کنند و نماز بعدی را به همین جماعت اقتدا کنند؛ برای مثال: اگر نماز بعدی، عصر است، نماز عصرشان را – که دو رکعتی است – به امام جماعت اقتدا کنند.
۴- می توانند در دو رکعت بعد آخر به امام جماعت اقتدا کنند و یک نماز قضای سه یا چهار رکعتی بخوانند که در این صورت دو رکعت آن با جماعت است و بقیه را خودشان بعد از سلام امام، فرادا ادامه دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید