خانواده همسرتان را وارد دعواها و ..

خانواده همسرتان را وارد دعواها و ..

به خاطر داشته باشید زمانی شما خوشحال وشاد هستید که بتوانید دیگران را نیز خوشنود و خوشبخت سازید، حتی خانواده همسرتان را! داشتن رابطه ای خوب با خانواده همسرتان مهم و حائز اهمیت است. حدود ۳۳ درصد از نگرانی ها و ناراحتی ها می توانی از عدم داشتن رابطه خوب و مناسب با همسرتان نشأت بگیرید!خانواده همسرتان را وارد دعواها و نزاع هایتان را نکنید
قانون وقاعده اصلی و اساسی شماره یک برای ازدواج موفق این است: اگر شما در حال نزاع و بگو مگو با همسرتان هستید، هرگز و به هیچ وجه خانواده همسرتان را وارد دعواهایتان نکنید. این کار شما تنها باعث می شود که اوضاع از آنچه که هست، بدتر شود. اگر شما در حال دعوا و نزاع با شمهرتان هستید، نباید مادر او را وارد دعوایتان کنید و مادرش را به خاطر بد تربیت کردن پسرش سرزنش و نکوهش نمایید! این موضوع در مورد شوهر هم صدق می کند. شما نباید در بحبوحه دعوا و نزاعتان، زنتان را به خاطر اینکه اعمال و رفتارش درست شبیه مادرش است مورد شماتت و سرزنش قرار دهید! به خاطر اینکه اگر شما چنین کنید، تبدیل به یک دور باطل می شود و همین طور ادامه می یابد. و در آخر منجر به رد و بدل شدن ناسزا، و توهین به خانواده دو طرف می شودو اوضاع را از آنچه که هست بدتر می کند.
سرزنش و اهانت به خانواده یکدیگر هرگز برای یک ازدواج، خوشبختی به ارمغان نمی آورد، همیشه سعی کنید از به میان کشیدن خانواده همسرتان در حین دعواها و نزاع های خانوادگی، شدیداً خوداری و پرهیز نمایید.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید