خمس مواد غذایی

خمس مواد غذایی

مواد خوراکی مانند برنج و روغن ،یا موادی که در یخچال باقی مانده،  اگر یکماه قبل از سال خمسی  تهیه شوند ،باز هم خمس تعلق میگیرد یاخیر؟

آیت الله خامنه ای: از نیازهاى مصرفى روزمرّه مانند برنج و روغن و غیر آنها، آنچه اضافه بیاید و تا سر سال خمسى باقى بماند و از درآمد کسب تهیه شده باشد، خمس دارد، هرچند در فرض سؤال.

آیت الله مکارم: اگر از درآمد کسب و کار آذوقه اى براى مصرف سالش خریده، چنانچه چیزى در آخر سال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد احتیاط این است که حتّى اشیاء کم اهمّیّت را مانند مختصر مواد غذایى اضافى و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجّه داشت که اگر مى خواهد قیمت آنها را بدهد باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد خواه کمتر از خرید باشد یا بیشتر.

آیت الله سیستانی: اگر قیمتی داشته باشند که از شما بخرند خمس آن واجب است. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید