داروهای تقویتی

داروهاي تقويتي

نسخه شماره ۱- دارو : تمام گیاه شاهتره ( Fumaria species)مقدر مصرف : ۱ تا ۳ گرمطرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .توجه : مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است اثر ناراحت کننده داشته باشد .
 نسخه شماره ۲- دارو : برگ بادرنجبویه ( Melissa officinalis)
 مقدر مصرف : ۴ تا ۸ گرمطرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۳- دارو : تخم شنبلیله ( Trigonella foenum-graecum)مقدر مصرف : ۰/۲۵ تا ۱/۲۵ گرمطرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۴- دارو : زعفران ( Crocus sativus)مقدر مصرف : ۱ تا ۲ گرمطرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۵- دارو : پوست درچین ( Cinnamomuni zeylanicum)مقدر مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۶- دارو : گل یا تمام گیاه بومادران ( Achillea millefolium )مقدر مصرف : ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۷-  دارو : برگ مریم گلی  ( Salvia officinalis)مقدر مصرف : ۱تا ۲ گرمطرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۸-  دارو : تمام گیاه مرزنجوش ( Origanum vulgare)مقدر مصرف : ۲تا ۴ گرم
طرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۹- دارو : به لیمو یاورون ( Lippa citriodora )مقدر مصرف : ۲تا ۴ گرمطرز تهیه   :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید