داروهای مخصوص بیماریهای زنان

داروهاي مخصوص بيماريهاي زنان

نسخه شماره ۱- دارو جهت دردهای ماهیانه بانوان

گیاه اکلیل الجبل ( اکلیل کوهی )                 یک قسمت
گیاه کیسه کشیش                                  یک قسمت
پوست بید                                              دو قسمت
 
طرز تهیه و مقدر مصرف :
 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۲- داروی قاعده آور
سداب                     ۰/۱ گرم
صبر زرد                   ۰/۰۵ گرم
زعفران                  ۰/۱ گرم
افسنطین              ۰/۱ گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
داروهای فوق را پس از نرم کردن با هم مخلوط کرده و بصورت یک کاشه درآورده سپس دو تا سه کاشه در ۲۴ ساعت به مدت ۴ تا ۵ روز تا باز شدن قاعده گی میل شود .نسخه شماره ۳- دارو جهت دردهای قاعدگی
گل بابونه            ۲۰ گرم
بادرنجبویه           ۱۰ گرم
 
طرز تهیه و مقدر مصرف :
 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۴- دارو جهت دردهای قاعدگی ( همراه با یبوست )
بابونه                 ۲۰ گرم
بادرنجبویه          ۱۰ گرم
برگ سنا           ۱۰ گرم
رازیانه               ۱۰ گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۵- داروی قاعده آور ( همراه با درد )
 
بومادران              ۲۰ گرم
زعفران               ۰/۱ گرم
بابونه                 ۲۰ گرم
بادرنجبویه           ۱۰ گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .
نسخه شماره ۶- داروهای قاعده آور ( همراه با یبوست )
بابونه                 ۲۰ گرم
بومادران             ۲۰ گرم
بادرنجبویه           ۱۰ گرم
نعناع                  ۵ گرم
سنا                  ۲۵ گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
 یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۱-  دارو جهت عوارض یائسگی
دارو : ریشه سنبل الطیب  ( Valeriana species)
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۲-  داروی ضد دردهای قاعدگی
 
دارو : تمام گیاه علف چای ( هوقاریقون )     ( Hyperiarm perforatom)
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۳-  داروی قاعدگی
 دارو : برگ بادرنجبویه ( Melissa officinalis)
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۴-  داروی جهت اختلالات قاعدگی مزمن
 دارو : برنجاسف ( شویلا )    ( Artemisia vulgaris)
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . نسخه شماره ۵-  دارو جهت عوارض زنانه
 دارو : هلیله کابلی  ( Terminulia chebyla)
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۶-  دارو ی قاعده آور
 دارو : گل گیاه گل گندم  ( Centaurea cyamus)
 طرز تهیه و استعمال  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۷-  دارو جهت دردهای قاعدگی
 دارو : سیر  ( Allium sativum)
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق  را که قبلا کوبیده شده باشد همراه غذا میل کنید یا ۳ الی ۴ پیاز آن را همراه غذا میل کنید .
 
نسخه شماره ۸-  دارو جهت دردهای قاعدگی
 دارو : دانه شنبلیله  ( Trigonella foenum – graecum)
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۹-  دارو جهت دردهای قاعدگی
  دارو : گل یا تمام گیاه بومادران  ( Achillea species )
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
توجه : این دارو علاوه بر این به عنوان ضد خونریزیهای قاعدگی مورد استفاده قرار می گیدر .
 نسخه شماره ۱۰-  داروی مفید در مورد زیاد شدن زمان قاعدگی
 دارو : برگ یا ریشه یا دانه تمام گیاه گزنه  (  Urtica dioica)
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
 نسخه شماره ۱۱-  داروی قاعده آور
 دارو : جعفری  ( Apium petroselinum)
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید . یا همراه غذا چند روز قبل از قاعدگی گیاه تازه آن را میل کنید .
 
نسخه شماره ۱۲-  داروی قاعده آور
 دارو : شاهی  ( Lepidium sativum )
روش و مقدر مصرف : چند روز قبل از تاریخ قاعدگی همراه غذا مقدری شاهی تازه میل کنید .
 نسخه شماره ۱۳ –  داروی ضد اختلالات قاعدگی
 دارو : مرزه ( Saturea hortensis)
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۱۴ –  داروی قاعده آور
 دارو : میوه یا تمام گیاه  رازیانه ( Foeniculum vulgaris )
مقدر مصرف :۲  تا ۴  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
توجه : این دارو علاوه بر این بعنوان راحت کننده عمل زایمان نیز استفاده می شود .نسخه شماره ۱۵ –  داروی قاعده آور
 دارو : تمام گیاه سداب ( Ruta graveolens)
مقدر مصرف :۰/۵ تا ۱  گرم
  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .
توجه : این دارو علاوه بر این  خاصیت ضد خونریزیهای رحمی را نیز درا می باشد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید