دعای استغاثه به حضرت ولی عصر(عج)

دعای استغاثه به حضرت ولي عصر(عج)

علامه مجلسی؛ در بحار، ج ۱۰۲، ص ۲۴۵ از شیخ صدوق از یکی از اساتید بزرگوار قمی نقل کرده که: گرفتاری سختی برایم پیش آمد که برای کسی نمی توانستم بیان کنم. شبی باحالت غمناک وافسرده خوابیدم. در عالم خواب مرد نورانی و خوشبویی را دیدم که بدون مقدّمه به من گفت: برای رفع گرفتاری خویش بسوی خدابرو واز
حضرت ولیّ عصر(علیه السلام) استمدادکن … زیرا او بهترین یاور وپناهگاه دوستان مؤمن خویش است.
آنگاه گفت: حضرت را زیارت کن واز او بخواه که نزد خداوند ازتوشفاعت نماید.ومن ازخواب بیدار شدم ویقین کردم که فرج رسیده است وهمانطوریکه دستور داده بود وضو گرفته وزیر آسمان رفته و دو رکعت نمازخواندم، دررکعت اوّل بعدازحمدسوره «انّافتحنا» ودر رکعت دوّم بعدازحمد سوره «اذاجاءنصراللّه» قرائت کردم واین زیارت را خواندم ورفع گرفتاری خودرا ازحضرت خواستم هنوز آفتاب درنیامده بود که گرفتاریم برطرف گردید.سَلامُ اللَّهِ الْکامِلُ التَّامُّ الشَّامِلُ الْعامُّ وَ صَلَواتُهُ درود کامل و تامّ و همه جانبه و فراگیر الهی و رحمتالدَّائِمَهُ وَ بَرَکاتُهُ الْقائِمَهُ التَّامَّهُ عَلی حُجَّهِاللَّهِ وَجاودانه اش و برکات پابر جا و تام خدا بر حجّت حق ووَلِیِّهِ فی اَرْضِهِ وَ بِلادِهِ وَ خَلیفَتِهِ عَلی خَلْقِهِ وَ عِبادِهِولیّ گرامش درکره زمین ودر تمام کشورها و جانشین او بر خلایق و بندگان خداوَ سُلالَهِالنُّبُوَّهِ وَ بَقِیَّهِالْعِتْرَهِ وَ الصَّفْوَهِ صاحِبِو بر نژاد پاک نبوّت و باقیمانده خاندان رسالت و برگزیده ویژه حق، صاحبالزَّمانِ وَمُظْهِرِالْایمانِ وَ مُلَقِّنِ اَحْکامِ الْقُرْانِ وَزمان و نمایانگر ایمان و تعلیم دهنده احکام قرآن ومُطَهِّرِ الْأَرْضِ وَناشِرِالْعَدْلِ فِی الطُّولِ وَ الْعَرْضِ وَپاک کننده زمین از جور و گسترش دهنده عدالت در پهنه زمین والْحُجَّهِ الْقائِمِ الْمَهْدِیِ الْاِمامِ الْمُنْتَظَرِ الْمَرْضِیِّ وَابْنِحجّت قائم، حضرت مهدی، پیشوای منتظر و پسندیده و فرزندالْاَئِمَّهِ الطَّاهِرینَ الْوَصِیِّ بْنِ الْاَوْصِیاءِ الْمَرْضِیّینَ ائمّهطاهرین و جانشین وفرزند جانشینان پسندیده حقالْهادِی الْمَعْصُومِ ابْنِ الْاَئِمَّهِ الْهُداهِ الْمَعْصُومینَو رهنمای معصوم و فرزند پیشوایان هدایتگر و معصوم.اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا مُعِزَّالْمُؤْمِنینَ الْمُسْتَضْعَفینَ اَلسَّلامُدرود بر تو ای عزّت بخش مؤمنانی که در اثر ظلم ستمگران ضعیف وناتوانعَلَیْکَ یا مُذِلَ الْکافِرینَ الْمُتَکَبِّرینَ الظَّالِمینَشده! درود بر تو ای ذلیل کننده کافران گردنکش و ستم پیشه!اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یامَوْلایَ یاصاحِبَ الزَّمانِ اَلسَّلامُدرود بر تو ای مولای من! ای صاحب الزمان! درودعَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَبر تو ای فرزند رسول خدا! درود بر تو ای فرزنداَمیرِالْمُؤْمِنینَ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ فاطِمَهَ الزَّهْراءِامیرمؤمنان! درود بر تو ای فرزند فاطمه زهراسَیِّدَهِ نِساءِ الْعالَمینَ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ الْأَئِمَّهِبانوی زنان جهان! درود بر تو ای پسر پیشوایانالْحُجَجِ الْمَعْصُومینَ وَ الْاِمامِ عَلَی الْخَلْقِ اَجْمَعینَو حجّتهای معصوم و امام بر همه خلق!اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا مَوْلایَ سَلامَ مُخْلِصٍ لَکَ فِیسلام برتو ای مولای من! سلامی خالصانه و باایمان بهالْوِلایَهِ اَشْهَدُ اَنَّکَ الْاِمامُ الْمَهْدِیُ قَوْلاً وَ فِعْلاً وَولایت شما! گواهی می دهم، که تو در گفتار و عملاَنْتَ الَّذی تَمْلَأُ الْاَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً بَعْدَ ما مُلِئَتْپیشوای هدایت پیشه ای و تو روی زمین را از داد و عدالت پر کنی پس از آنکه ازظُلْماً وَ جَوْرًا فَعَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَکَ وَ سَهَّلَ مَخْرَجَکَ وَستم و بیداد پر شده باشد. خدا در فرجت تعجیل فرماید و قیام تو را آسان وقَرَّبَ زَمانَکَ وَ کَثَّرَ اَنْصارَکَ وَاَعْوانَکَ وَاَنْجَزَ لَکَزمان حکومتت رانزدیک و یاران و یاوران تو را افزون گرداند و وفا کند به آن وعدهما وَعَدَکَ فَهُوَاَصْدَقُ الْقائِلینَ (وَ نُریدُاَنْ نَمُنَّ عَلَی فتح وپیروزی که به تو داده که او راستگوترین گویندگان است که فرموده: می خواهیم منّت نهیم الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّهً وَ بر آنانکه در روی زمین مستضعف شده اند و آنان را پیشوایان نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ)یامَوْلایَ یا صاحِبَ الزَّمانِ یَابْنَخلق و وارثان روی زمین قرار دهیم. ای مولای من! ای صاحب زمان! ای فرزندرَسُولِ اللَّهِ حاجَتی کَذاوَ کَذا (وبه جای کذا وکذارسول خدا! حاجت من چنین و چنان است (وتذکر حاجتک ثمّ تقول) حاجات خود را ذکر کند) فَاشْفَعْ لی فی نَجاحِهافَقَدْشفاعت کن در برآمدن حاجات من، برای آوردن حاجتمتَوَجَّهْتُ اِلَیْکَ بِحاجَتی لِعِلْمی اَنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِبه شما رو آورده ام چون می دانم شفاعت شمانزدشَفاعَهً مَقْبُولَهً وَ مَقاماً مَحْمُوداً فَبِحَقِّ مَنِ اخْتَصَّکُمْخدا پذیرفته می شود و دارای مقام ارزشمندی هستی، پس، به حق آنکه شمارا بهبِاَمْرِهِ وَ ارْتَضاکُمْ لِسِرِّهِ وَ بِالشَّأْنِ الَّذی لَکُمْ عِنْدَاللَّهِامرخلافت اختصاص داد وبر اسرارخود برگزیدوبه حق مقام ومنزلت شمانزدخدابَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُ سَلِ اللَّهَ تَعالی فی نُجْحِ طَلِبَتی وَسوگند می دهم که از خدا بخواهید که حاجاتم رابرآورد ودعایم رامستجاب واِجابَهِدَعْوَتی وَ کَشْفِ کُرْبَتی .غم واندوهم رابرطرف نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید