دوم از موارد تیمم : عدم دسترسى به آب .

دوم از موارد تيمم : عدم دسترسى به آب .

مسأله ۶۵۳ ـ اگر بواسطه پیرى یا ناتوانى ، یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها ، یا نداشتن وسیله‏اى که آب از چاه بکشد ، دسترسى به آب نداشته باشد ، باید تیمم کند . مسأله ۶۵۴ ـ اگر براى کشیدن آب از چاه ، دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد و مجبور است بخرد یا کرایه نماید ، اگر چه قیمت آن چند برابر معمول باشد باید تهیه کند . و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند ، ولى اگر تهیه آنها بقدرى پول مى‏خواهد که نسبت به حال او ضرر دارد ، واجب نیست تهیه نماید .
مسأله ۶۵۵ ـ اگر ناچار شود که براى تهیه آب قرض کند ، باید قرض نماید . ولى کسى که مى داند یا گمان دارد که نمى تواند قرض خود را بدهد ، واجب نیست قرض کند .
مسأله ۶۵۶ ـ اگر کندن چاه مشقّت زیادى ندارد ، باید براى تهیه آب چاه بکَند .
مسأله ۶۵۷ ـ اگر کسى مقدارى آب بى منّت به او ببخشد ، باید قبول کند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید