رازهای خوردن سیب از زبان ائمه (ع)

رازهاي خوردن سيب از زبان ائمه (ع)

 طب اسلامی – اسرار خوراکی ها
خواص سیب از زبان ائمه (ع) :
امام علی(ع): سیب بخورید، که معده را می پالاید.
امام صادق(ع): سیب، پالاینده و خوش بو کننده ی معده است.
المحاسن: -به نقل از اسحاق بن مطهر- از امام صادق(ع): «سیب، معده را گشایش می دهد.» همچنین فرمود: «سیب بخور، چرا که حرارت را فرو می نشاند، درون را سرد می کند و تب را می برد.»
در حدیث دیگری است که فرمود: «وبا را از میان می برد.»
امام صادق(ع): به تب داران خود، سیب بدهید؛ چرا که هیچ چیز، سودمندتر از سیب نیست.
امام صادق(ع): اگر مردم می دانستند در سیب چیست، بیمارانشان را جز به آن، درمان نمی کردند. بدانید که سیب، به ویژه، سودمندترین چیز برای قلب و مایه ی شست و شوی آن است.
دعائم الاسلام: درباره ی امام صادق(ع) روایت شده است که: مردی از سرزمینی وبا زده به ایشان نامه نوشت و از وبای آن جا خبر داد. امام(ع) در پاسخ نوشت: «برتو باد سیب، آن را بخور.»
او هم این کار را انجام داد و عافیت یافت.
و فرمود: «سیب، حرارت را فرو می نشاند و درون را خنک می کند و تب را می برد.»
الکافی: -به نقل از محمد بن فیض- به امام صادق(ع) گفتم: کسی از ما که بیمار می شود، درمانگران، او را به پرهیز، توصیه می کنند. امام(ع) فرمود: «اما ما خاندان، جز از خرما، پرهیز نمی کنیم و [بیماران خویش را] با سیب و آب سرد، درمان می سازیم.»
الکافی: -به نقل از درست بن ابی منصور- مفضل بن عمر، مرا با هدیه هایی نزد امام صادق(ع) فرستاد. در روزی تابستانی و در حالی که سینی ای از سیب سبز نزد امام صادق(ع) بود، بر ایشان وارد شدم. به خداوند سوگند، بی درنگ به او گفتم: فدایت شوم! آیا در حالی که مردم، این را خوش نمی دارند، از آن می خوری؟ در حالی که گویا مرا از دیرباز می شناخته است، به من فرمود: «همین امشب تب دار شدم. کسی فرستادم و آن را نزد من آوردند و آن را خوردم. آن، تب را ریشه کن می سازد و حرارت را فرو می نشاند.»
من به سوی نزدیکان خویش بازگشتم و دیدم آنان تب دارند. به آن ها سیب دادم و تب را از آنان ریشه کن ساختم.
الکافی: -به نقل از مفضل بن عمر، درباره ی امام صادق(ع)- نزد ایشان از سیب، یاد کردند. فرمود: «ما خاندان، جز به آب سردی که بر بدن ما ریخته می شود و جز به خوردن سیب، درمان نمی کنیم.»
امام کاظم(ع): -به نقل از زیاد بن مروان- در مکه، مردم به وبایی گرفتار آمدند. من به امام کاظم(ع) نوشتم. ایشان در پاسخ من نوشت: «سیب بخور.»
بوییدن سیب پیش از غذا
امام باقر(ع): هنگامی که خواستی سیب بخوری، آن را ببوی و سپس بخور. اگر این کار را انجام دادی، هر درد و عارضه ای از تنت بیرون می رود و همه ی آن چه از سوی ارواح، در انسان ایجاد می شود، فرو می نشیند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید