عبادت در روایات (۶)

عبادت در روايات (6)

برترین عبادت

۶۲ـ قال الامام الصادق ـ علیه السّلام ـ : أفضل العباده العلم باللّه و التّواضع له[۱۳].
امام صادق ـ علیه السّلام ـ : برترین عبادت، شناخت خدا و فروتنی برای اوست.

——————————————————————————–

۶۳ـ عنه ـ علیه السّلام ـ : أفضل العباده إِدمانُ التّفکر فی اللّه و فی قدرته[۱۴].
برترین عبادت، اندیشیدن مداوم درباره‌ی خدا و قدرت اوست.

——————————————————————————–

۶۴ـ قال رسول اللّه ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ : أفضل العباده قول «لا اله الاّ اللّه و لا حول و لا قوّه الاّ باللّه»، و خیر الدّعاء الاستغفار، ثمّ تلا النّبیُّ ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ : (فاعلم أنّه لا اله الاّ اللّه و استَغفِر لذَنبِک)[۱۵].
پیامبر خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ : برترین عبادت گفتن جمله‌ی «لا اله الاّ اللّه و لا حول و لا قوّه الا باللّه» است و بهترین دعا استغفار است. سپس پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ این آیه را تلاوت کرد: «بدان که خدایی جز اللّه نیست و از گناهت آمرزش بخواه».

——————————————————————————–

۶۵ـ قال الامام الجواد ـ علیه السّلام ـ : أفضل العباده الاخلاص[۱۶].
امام جواد ـ علیه السّلام ـ : برترین عبادت، اخلاص است.

——————————————————————————–

۶۶ـ قال الامام علی ـ علیه السّلام ـ : أفضل العباده العفاف[۱۷].
امام علی ـ علیه السّلام ـ : برترین عبادت، پاکدامنی است.

——————————————————————————–

۶۷ـ عنه ـ علیه السّلام ـ : أفضل العباده غلبه العاده[۱۸].
برترین عبادت، چیره آمدن بر عادت است.

——————————————————————————–

۶۸ـ عنه ـ علیه السّلام ـ : أفضل العباده الزَّهادَه[۱۹].
برترین عبادت، دل بر کندن از دنیاست.

——————————————————————————–

۶۹ـ عنه ـ علیه السّلام ـ : أفضل العباده الفکر[۲۰]
برترین عبادت، اندیشیدن است.

——————————————————————————–

۷۰ـ قال رسول اللّه ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ : أفضل العباده الفقه[۲۱].
پیامبر خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ : برترین عبادت، فقه (فهم دین) است.

——————————————————————————–

۷۱ـ قال الامام الکاظم ـ علیه السّلام ـ : ما عبداللّه بشیء أفضل من العقل[۲۲].
امام کاظم ـ علیه السّلام ـ : خداوند به چیزی برتر از خِرَد، عبادت نشده است.

——————————————————————————–

۷۲ـ قال الامام الصادق ـ علیه السّلام ـ : و اللّه ما عبداللّه بشیء أفضل من أداء حقّ المؤمن[۲۳].
امام صادق ـ علیه السّلام ـ : به خدا سوگند که خداوند به چیزی برتر از ادا نمودن حق مؤمن، عبادت نشده است.

——————————————————————————–

۷۳ـ قال الامام الباقر ـ علیه السّلام ـ : ما عبداللّه بشیء أفضل مِن عفّهِ بطنٍ و فرجٍ[۲۴].
امام باقر ـ علیه السّلام ـ : خداوند به چیزی برتر از عفت بطن و فرج، عبادت نشده است.

——————————————————————————–

۷۴ـ قال الامام الصادق ـ علیه السّلام ـ : ما عبداللّه بشیء أفضل من الصّمت و المشی الی بیته[۲۵].
امام صادق ـ علیه السّلام ـ : خداوند به چیزی برتر از خاموشی و رفتن به خانه‌ی او (حج)، عبادت نشده است.

——————————————————————————–

۷۵ـ فی حدیث المعراج: یا أحمد، لیس شیء من العباده أحبّ الی من الصّمت و الصّوم[۲۶].
در حدیث معراج آمده است: ای احمد! هیچ عبادتی نزد من محبوبتر از خاموشی و روزه نیست.

——————————————————————————–

۷۶ـ قال الامام الباقر ـ علیه السّلام ـ (لمّا سئل عن أفضل العباده): ما من شیء أحبّ الی اللّه عزّوجّل من أن یُسأَلَ و یُطلَبَ ممّا عنده[۲۷].
امام باقر ـ علیه السّلام ـ در پاسخ به پرسش از برترین عبادت، فرمود: نزد خدای عزّوجلّ چیزی محبوبتر از این نیست که از آن چه نزد اوست خواسته و طلبیده شود.

——————————————————————————–

۷۷ـ قال الامام علی ـ علیه السّلام ـ : غضّ الطّرف عن محارم اللّه سبحانه أفضل عباده[۲۸].
امام علی ـ علیه السّلام ـ : چشم بستن از حرام‌های خداوند سبحان، برترین عبادت است.

——————————————————————————–

۷۸ـ قال رسول اللّه ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ : أعظم العباده أجراً أخفاها[۲۹].
پیامبر خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ : بزرگترین ثواب را آن عبادتی دارد که پنهانی تر انجام گیرد.

پی نوشت ها:

[۱]. البحار: ۷۰ / ۲۱۰ / ۳۳.
[۲]. عیوم أخبار الرّضا ـ علیه السّلام ـ : ۲ / ۱۸۰ / ۴.
[۳]. تنبیه الخواطر: ۱ / ۴۹.
[۴]. البحار: ۷۲ / ۹۴ / ۶.
[۵]. الکافی: ۶ / ۴۳۴ / ۲۴.
[۶]. الخصال: ۶۳۲ / ۱۰ و ۱۲۹ / ۱۳۲.
[۷]. همان.
[۸]. الکافی: ۲ / ۳۹۸ / ۸.
[۹]. نهج البلاغه: الحکمه ۱۶۴.
[۱۰]. کلمه «عَبَدَهُ» را برخی از شارحان نهج البلاغه به صورت ثلاثی مزید (عَبَّدَهُ) خوانده‌اند که در این صورت معنای جمله چنین است: «هر که… او را بنده خود کرده است».
[۱۱]. الکافی: ۲ / ۳۹۸ / ۷.
[۱۲]. نهم البلاغه، الخطبه ۱۹۲، أنظر تمام الکلام.
[۱۳]. تحف العقول: ۳۶۴.
[۱۴]. الکافی: ۲ / ۵۵ / ۳.
[۱۵]. المحاسن: ۱ / ۴۵۳ / ۱۰۴۵.
[۱۶]. تنبیه الخواطر: ۲ / ۱۰۹.
[۱۷]. الکافی: ۲ / ۴۶۸ / ۸.
[۱۸]. غرر الحکم: ۲۸۷۳.
[۱۹]. غرر الحکم: ۲۸۷۲، ۲۹۰۷.
[۲۰]. همان.
[۲۱]. الخصال: ۳۰ / ۱۰۴.
[۲۲]. الکافی: ۱ / ۱۸ / ۱۲.
[۲۳]. الاختصاص: ۲۸.
[۲۴]. الکافی: ۲ / ۷۹ / ۱.
[۲۵]. الخصال: ۳۵ / ۸.
[۲۶]. ارشاد القلوب: ۲۰۵.
[۲۷]. مکارم الاخلاق: ۲ / ۷ / ۱۹۷۶.
[۲۸]. غرر الحکم: ۶۴۲۷.
[۲۹]. قرب الاسناد: ۱۳۵ / ۴۷۵.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید