متافیزیک و طلسم(منابع حدیث)

متافيزيك و طلسم(منابع حديث)

امام علی(علیه السلام): هرکه چیزی از جادو بیاموزد، کم یا زیاد، کافر است و پایان عهد او با پروردگارش باشد و کیفرش آن است که کشته شود مگر توبه کند. میزان الحکمه، ص۲۴۱۳،ح۸۳۳۳
امام علی(علیه السلام): چشم زخم و طلسم و جادو و فال نیک زدن واقعیت دارد، اما فال بد زدن و سرایت(بدی) واقعیت ندارد. میزان الحکمه، ص۲۴۱۳،ح۸۳۳۴
امام علی(علیه السلام): منجم مانند کاهن است و کاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند کافر و کافر در آتش است. میزان الحکمه، ص۲۴۱۳،ح۸۳۳۵
زنی خدمت رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! شوهری دارم که با من تند است و من کاری کرده ام(جادو و جنبل) که با من مهربان شود؟ رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: وای بر تو! دینت را تیره کردی! نفرین فرشتگان نیک بر تو باد این جمله را سه بار فرمودند:
«نفرین فرشتگان آسمان بر تو باد! نفرین فرشتگان زمین بر تو باد.» میزان الحکمه، ص۲۴۱۳،ح۸۳۳۶
امام علی(علیه السلام): چشم زخم ، دعا و افسون، جادو و فال خوب زدن حقیقت دارد، اما فال بد و واگیری حقیقت ندارد. میزان الحکمه، ص۴۴۹۱،ح۱۵۵۸۶
پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم): ـ فال بد زدن ، شرک است. ـ از ما نیست کسیکه فال بد زند یا برایش فال بد زده شود(به فال بد دیگران نسبت به خود اعتقاد داشته باشد)، پیشگویی کند یا برایش پیشگویی شود، جادو کند یا برایش جادو شود(به پیشگو و جادوگر مراجعه کند) ـ کفاره فال بد توکل است. میزان الحکمه، ص۳۳۴۵،ح۱۱۳۳۶،۱۱۳۳۹و۱۱۳۴۶
 امام صادق(علیه السلام): تأثیر فال بد به خودت بستگی دارد: اگر آن را آسان بگیری آسان می شود. اگر سخت بگیری سخت می شود و اگر آن را به چیزی نگیری چیزی نخواهد بود. میزان الحکمه، ص۳۳۴۵،ح۱۱۳۴۵
امام صادق(علیه السلام): در پاسخ به سؤال محمدبن یحیی خثعمی که پرسید: آیا علم نجوم حقیقت دارد؟ ( فرمودند: ) آری، او می گوید: عرض کردم: آیا روی زمین کسی است که علوم نجوم بداند؟ فرمودند: آری، در روی زمین کسانی هستند که علم نجوم بدانند. میزان الحکمه، ص۶۲۳۵،ح۲۰۰۱۷
امام صادق(علیه السلام): در پاسخ به سؤال از علم نجوم: آن علمی از علوم پیامبران است. راوی می گوید: عرض کردم: آیا علی بن ابی طالب(علیه السلام) آن را می دانست؟ فرمودند: او عالمترین مردم به این علم بود. میزان الحکمه، ص۶۲۳۵،ح۲۰۰۱۸
امام علی(علیه السلام): هر قرآن دانی ، اگر شمه ای از دانش نجوم بداند. بر ایمان و یقین او افزوده می شود. حضرت سپس این آیه را تلاوت کردند:«همانا درگردش شب و روز» میزان الحکمه، ص۶۲۳۵،ح۲۰۰۲۰
امام صادق(علیه السلام): به امام صادق(علیه السلام) عرض شد: در بین مردم چنین شهرت دارد که پرداختن به علم نجوم حرام است و به دین انسان آسیب می رساند. حضرت فرمودند: چنان نیست که می گویند، به دینت آسیب نمی رساند. سپس فرمودند: شما به موضوعی می پردازید که زیاد آن دست نیافتنی و اندک آن هم کارآیی ندارد. میزان الحکمه، ص۶۲۳۵،ح۲۰۰۲۱

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید