مسائل جدید

مسائل جديد

مساءله ۱ :
رقصیدن زن در مجالس زنان ، و یا در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است .مساءله ۲ :
دیدن نا محرم از طریق تلویزیون و شنیدن صداى آنها، که مقرون به فساد و ریبه است اشکال دارد و بعض اقسام آن حرام یقینى است .مساءله ۳ :
سن بلوغ دختر تمام شدن نُه سال قمرى است ، ولى تکالیفى که قدرت بر انجام آن نداشته باشد، مثل روزه ، از جهت عدم قدرت ساقط است ، ولى بعداً باید قضا نماید. ولى اگر مى تواند در همان رمضان بطور منفصل (مثلا یک روز در میان ) انجام دهد باید انجام دهد.مساءله ۴ :
استفاده زن از قرص براى جلوگیرى از عادت ماهانه ، براى اینکه بتواند در ماه رمضان روزه بگیرد چنانچه ضرر مرض آور داشته باشد جایز نیست .مساءله ۵ :
بازى کردن با آلات قمار، از قبیل ((نرد)) و ((پاسور)) و ((شطرنج ))، با برد باخت حرام قطعى ، و بدون برد و باخت احتیاط در ترک آن است و در شطرنج احتیاط شدیدتر است .(این حکم در صورتى است که همان شطرنج معهود قدیم باشد)مساءله ۶ :
جلوگیرى کردن زن از بار دارى قبل از انعقاد نطفه اشکال ندارد، و عمل جرّاحى براى آن ، اگر ضرورت لازم عقلایى داشته باشد و با رضایت شوهر انجام شود مانعى ندارد، به شرط آنکه از لمس و نظر حرام اجتناب شود ولى عقیم کردن جایز نیست .مساءله ۷ :
اگر زنى علم پیدا کرد که شوهرش مرده است و شوهر کرد و بعداً شوهر اولش پیدا شد، آن زن زوجه شوهر اول است و نسبت به دومى شبهه است و باید عدّه وطى به شبهه نگه دارد.مساءله ۸ :
در موردى که به تشخیص دکتر حمل براى مادر ضرر دارد و ادامه حمل ممکن است منجر به مرگ مادر شود چنانچه اشکالى در تشخیص دکتر نباشد و تحقیق کامل هم در این جهت شده باشد، سقط جنین قبل از دمیده شدن روح مانعى ندارد.مساءله ۹ :
زن باید براى بیرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگیرد و یا علم به رضایت او داشته باشد. مگر در واجبات شرعى و چنانچه در ضمن عقد شرط کرده باشد که زن براى شغلش مثلاً بتواند به خارج از منزل برود، و یا عقد مبتنى بر این شرط واقع شده باشد، این شرط نافذ است .مساءله ۱۰ :
زنى که شوهر کرده و از وطن خود به شهر دیگر مى رود، در صورتى که از وطن اصلى خود اعراض نکرده باشد، هر وقت به آنجا مى رود نمازش تمام است و روزه را باید بگیرد، و اگر به سبب تبعیت از شوهر یا جهات دیگر اعراض کرده در وطن اصلى حکم مسافر را دارد.مساءله ۱۱ :
در موردى که شوهر به وطن اصلى خود که از آنجا اعراض نکرده ، رفته و همسر وى با او به آن محل مى رود، در صورتى که زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شکسته است و میزان قصد خود زن است و لو قصد از جهت تبعیت شوهر باشد.
مساءله ۱۲ :
دست زدن (کف زدن ) در مجالس جشن و سخنرانى جهت تشویق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعى ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید