مقدار مسافت شرعى چند کیلومتر است؟

مقدار مسافت شرعى چند كیلومتر است؟

آیات عظام خامنه‏‌اى، فاضل، صافى و نورى: مسافت شرعى تقریباً ۲۲.۵ کیلومتر است. 
آیات عظام ، سیستانى و وحید: مسافت شرعى تقریباً ۲۲ کیلومتر است.
آیت اللَّه مکارم: مسافت شرعى تقریباً ۲۱.۵ کیلومتر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید