ملاک های اصلی انتخاب همسر

ملاک های اصلی انتخاب همسر

پدرها ومادرها!بچه های ما انگونه نمی شوند که ما می خواهیم بلکه انگونه می شوند که ما هستیم .
پدرها و مادرها فرزندان ما از ما تقلید می کنند ,بیایید کاری کنیم که وجود قابل تقلیدی باشیم .
قبل از اینکه وارد مرحله ازدواج و بار سنگین هدایت کانون خانواده و دراینده ی نزدیک هدایت فرزندی را به عهده بگیرید فرصتی دارید تبادل نظر کنید واز تجربیات دیگران استفاده کنید
من می خواهم همسر انتخاب کنم !سراغ که بروم ؟! که , اویار من باشد ,درباغبانی برای کارکردن در گلستانی که نامش ,خانه است؟!برای رشد و نمو گلی که نامش, فرزند است؟!
۱- اولین ویژگی ایمان است .
خودم ایمان داشته باشم بعد دنبال یک فرد با ایمان بگردم .
ایمان چیست؟!
ایمان یعنی باور!
چی راباور داشته باشم؟
مبدا را .
بعد چی را باور داشته باشم؟
معادرا!
ما بین مبدا و معاد چی را باور داشته باشم ؟
نبوت را ,امامت را و کلا اصول دین راباورداشته باشم!
باورداشتن اینها یعنی چه؟!
یعنی خدا هست . معاد هست .پیغمبر هست . قران هست .من انسانم . مسئولیت دارم .
بله!
ایا تمام می شود؟
این ایمان لفظی است .ایمان سه مرحله دارد . ایمان ریشه اش باید دردل باشد ,شکوفه اش درزبان و میوه اش در اعضاءو جوارح.
انسانی که مومن است عطر ایمان از نگاهش وکلامش باید پیدا باشد از دستش باید پیدا باشد.
پس اولین ویژگی ایمان , ان هم نه صرف ادعا! ایمان در سراسر وجودش متجلی باشد.
همین ویژگی را اگر هر مرد وزن داشته باشند زندگی سراسر حلاوت و شیرینی خواهد بود.
۲- خدا خواهی . یعنی من درکانون خانه ,خدا بخواهم و وجود نخواهم . دنبال دل خودم نباشم .من در انتخاب همسر ببینم چه کسی من را به خدا نزدیک می کند . کدام دختر می تواند مرا در مسیر کمال کمک کند .
۳- اخلاق نیکو .اخلاق یکی از میوه های دین است .
من در”خلق” (صورت )خودم دخالت نداشتم اما “خلق” من دست من و اکتسابی است .
هر که خلقش نیکوتر است ایمانش کامل تراست.
مومن حزنش در قلبش است و خنده اش روی لبش .
از نشانه های خلق خوش :
خنده رو بودن و بشاش بودن
متانت
وقار
سنجیده گویی
عدم پرخاشگری
قناعت
نظم و انظباط
رعایت حقوق دیگران
ظلم ستیزی
یاری مظلوم
مردم داری
برخورد کریمانه
و………
۴-حیا وشرم .کسی که حیا ندارد مثل اینکه در خانه ای زندگی می کند که در ودیوار ندارد .
«حیا نیکوست و لیکن برای زنها نیکو تراست»
چرا حیا برای زن نیکوتراست ؟چون زن دزد بیشتری دارد .در وجود زن یک گوهری وجوددارد به نام عاطفه که دزدان دنبال ان هستند.
فرق حیا و خجالت ؟
ادم خجالتی نه روش میشود کار خوب بکند ,نه کار بد .
ادم با حیا سلام می کند اما دو زانو هم می نشیند از اینکه کار خوب انجام دهد ناراحت نیست از اینکه کار بد انجام دهد حیا می کند .
حیا و ایمان دو تا یاری هستندکه همیشه باهمند از کسی دور نمی شوند مگر هردو.
۵-قناعت . بهره وری در حد نیاز (زندگی در حد گذران )
قناعت مالی است که پایان ناپذیراست .حرص فقر حاضراست.
بهترین دختران ,دخترانی هستند که با مخارج کمتری می شود انها رابه عقد در اورد .
رسول اکرم (ص):
بزرگترین زنها از نظر برکت آسان گیرترین انها در جهت بار زندگی هستند .
۶- راز داری . مثل ایینه هر چه به من می گوید به دیگری نمی گوید .کسی را به همسری بگیریم که کنترل زبانش را به دست داشته باشد .
دوست دارم که دوست عیب مرا همچو ایینه پیش رو بگوید
نه که چو شانه باهزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید
۷-بلوغ روحی و شخصیتی هماهنگ با بلوغ جسمی و غریزی(رشد فکری – عاطفی و…)
۸- زیبایی و جمال . حق یک دختر و پسر است که از کسی که می خواهدبا او ازدواج کند خوشش بیاید.
زیبای زیبا – زشت زشت – نه زیبای زیبا ,نه زشت زشت .زیبای زیبا کم است . زشت زشت هم کم است .غالب انسانها متوسطند .
در انتخاب همسر نه توقع بالا ی بالا, نه پایین پایین .باید از او خوشم بیاید .
زیبایی ارامش نمی اورد . زیبایی که خسارت وارد کند ممکن است به تنفر بدل شود .پس زیبایی توام با مهر و محبت و وفاداری!یه فرد کم زیبای پر عاطفه از یک بسیار با جمال مغرور و متکبر بهتراست .کسی که خیلی زیبا نیست اما زیبایی اش در مهرش ,در کلامش ,محبتش در زبانش ,دررازنگه داری اش جلوه می کند خیلی جالب است .
اتش به زمستا ن ,به گل سوری به
یه زشت وفادار, به صد حوری به
۹- صبر و پایداری در مقابل ناملایمات .(خود دار و شکیبا)
ادم صبور, نمی نشیند بلکه می دود تا مشکل را حل کند .با مشکلات از پا در نمی اید بلکه دست و پنجه نرم می کند و ان را رفع می کند .
۱۰-همسر را از خانواده ای پاک انتخاب کنید .
به پدر و ماد ر دقت کنید خصوصا مادر.
ازدواج شروع زندگی با یک فرد نیست بلکه پیوند با یک خانواده و فامیل است .
مربی پدر و مادر است و فرزند مرباست . مربی خوب باشد ,مربا خوشمزه می شود. اگر مادر تلخ و گزنده است خیلی کم استثنا وجوددارد که فرزند خوشمزه باشد .
****
اگر دل به معارف دینی بدهیم زندگی یکپارچه معنویت می شود و در زندگی صفا موج می زند .
خداوند برای شما از جنس خودتان جفت و همسر افرید تا کنار یکدیگر سکون و ارامش بیابید .
سوال:چه طور می شود که زن به من ارامش دهد ؟
در صورتی که ایه ای از خدا باشد . خانه ی ما ایه ای از خدا باشد .انگاه خانه ما خانه علی (ع) و زهرا (س) می شود .
علی (ع) قسم خورد. به خدا قسم در دورانی که با زهرا (س) زندگی کردم یکبار نگفتم فاطمه چه کار بکن!
زهرا (س)گفت:به خدا قسم در دوارنی که با علی زندگی کردم سخنی نگفت که دل من ازرده شود .
همسر امام گفتند:۵۰ سال با امام زندگی کردم امام نگفت برای من چای بیاور!به من اب بده !
وقتی چای می خواستند می گفتند :اینجا چای نیست ؟اینجا اب هست؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید