نباید های مشترک همسران

نباید های مشترک همسران

۱.اعمال شما از افکارتان سرچشمه میگیرد ، پس بکوشید سرچشمه را گل آلود نکنید
 
۲.گاهی برخی از کلمات منفی جراحتی ایجاد میکند که تا آخر عمر ترمیم نمیشود .
 
۳.مواظب باشید به بهانع صمیمیت به همسرتان بی احترامی نکنید.
 
۴. کاری نکنید که همسرتان احساس کند در زندگی شما اسیر یا محدود شده .
 
۵.در برابر ناهنجاری های همسرتان جبهه نگیرید.
 
۶.با شکستن اسم همسرتان و عامیانه صدا زدن او به وی بی احترامی نکنید . ( زهرا = زری ) ( محمد = ممد )
 
۷.از عبارات کلی و منفی مثل تو همیشه …. تو اصلا …. تو هیچ وقت … و تو خیلی … استغاده نکنید : زیرا سه خطر دارد : یکی دروغ بودن ؛ دوم جدل برای دفاع ؛ دل سرد شدن همسرتان
 
۸.با شروع زندگی مشترک بسیاری از سلیقه شخصی را – که مایه دردسر همسرتان است – کنار بگذارید.
 
۹.وقتی امام علی (ع) از دشنام دادن به دشمن ناراحت میشود ؛ همسران باید چگونه با هم صحبت کنند ؟
۱۰.نباید به غلط فکر کنید که سلام کردن وظیفه کوچک تر هاست
 
۱۱.اگر در خانه محبت را رواج ندهید ؛ تعجب نکنید که اگر همسرتان جذب محبت دیگران میشود.
 
۱۲.اگر در نظر دیگران پست هستید ، به علت آن است که در گذشته دیگران برایتان بی ارزش بوده اند.
۱۳.اگر همسرتان حرکت زشتی کرد یا حرف زشتی زد وشما همان گونه پاسخ دادید ؛ نباید به او بگویید : بی ادب .
۱۴.این فکر غلط است که همیشه در مسایل جنسی منتظر باشید همسرتان پا پیش بگذارد.
 
۱۵.در مسایل جنسی اگر شما پیش قدم شوید ؛ به معنی سبک بودن شما نیست
 
۱۶.سعی کنید مسایل جنسی را متنوع انجام دهید تا خسته کننده نشود.
۱۷.گاهی همسر شما به خاطر بوی دهان یا بدن شما اذیت میشود ولی چیزی نمیگوید.
 
۱۸.پیامبر عزیزمان (ص) فرمودند: امر و نهی کردن باعث لجاجت می شود.
 
۱۹.به جای این که به همسرتان بگوید : یک لیوان آب بده ! بگویید : اگر ممکن است یک لیوان آب لطف کنید !
۲۰.نباید نسبت به هر چیزی به همسرتان فخر بفروشید ؛ چون از شما دور می شود .
۲۱.نباید در مسایلی که با کمک همسرتان به آن موقعیت رسیده اید به او فخر فروشی نکنید.
۲۲.زیاد به دنبال همسری نمنونه و ایده آل نباشید ؛ همه زنان و مردان نقاط ضعف و قوتی دارند.
 
۲۳.هیچ گاه خودتان ؛ همسرتان و زندگیتان را با هیچ چیز دیگر مقایسه نکنید.
۲۴.گاهی همسر شما ده عیب دارد و یک خوبی که آن خوبی بر بدی ها غلبه می کند.
۲۵.نباید همسرتان را با کس دیگری مقایسه کنید ، زیرا با این کار شاید او به شما بگوید چرا با او ازدواج نکردی ؟ !
 
۲۶.شاید اگر همسرتان کم صحبت است ، به جایش پر محبت است و اگر پول ندارد ؛ صداقت دارد .

۲۷.شاید اگر همسرتان کم تر ابراز احساسات میکند ؛ در قلبش بیشتر شما را دوست دارد .
 
۲۸.نباید به زندگی دیگران غبطه بخورید ؛ بلکه به آن چه دارید ، افتخار کنید.
 
۲۹.خانواده ها و اشخاص را به اندازه معرفت و عملشان قیمت گذاری کنید ، نه به اندازه ی حساب بانکی.
 
۳۰.درباره ی درخت بر اساس میو ه اش قضاوت می کنیم ، نه بر اساس برگ هایش.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید