نیمه گمشده من،انتخاب همسر

نیمه گمشده من،انتخاب همسر

نگرش مثبت نسبت به زندگی
ضرب المثلی قدیمی است که می گوید: «دو نوع آدم در این دنیا وجود دارد: آدمهای مثبت و آدمهای منفی.» اگر مجبور بودید که باقی عمرتان را با یکی از این دو گروه زندگی کنید، کدامیک را انتخاب می‌کردید؟ تصمیم سختی است نه؟! متاسفانه اغلب بدون اینکه بفهمیم دید و نگرش همسر آینده مان نسبت به دنیا مثبت است و یا منفی، عاشق می شویم. براستی که این دو نگرش بسیار با یکدیگر فرق می کنند.
آدمهای منفی:
همیشه به مشکلات تمرکز می کنند و در مقابل راه حل مقاومت می ورزند. همیشه چیزی برای شکایت کردن از کسی یا چیزی پیدا می کنند. اجازه می دهند که ترس و نگرانی آنها را اداره کند. به آینده بدبین هستند. به سادگی به کسی اعتماد نمی کنند.
آدمهای مثبت:
همیشه به پیدا کردن راه حل، تمرکز می کنند. موانع را به «فرصتها» و سختیها را به «درسهائی سازنده» بدل می کنند. به توانائیهای خود در بهبود اوضاع و شرایط اعتماد دارند. خوشبین هستند و باور دارند که اوضاع را همیشه می توان بهتر کرد و بواسطه ی آگاهی و بینش، در شخصیت خود تغییراتی مثبت، بوجود آورد.
طبیعتاً اینچنین خواهد شد که آدمهائی منفی، روابطی منفی و آدمهای مثبت، روابطی مثبت می آفرینند. بنابراین تعجبی نیست که رابطه با فردی منفی به همان میزان کسل کننده است که گوش دادن به صدای کشیده شدن گچ بروی یک تخته سیاه کهنه.
هنگامی که با شخص مثبت در ارتباط هستید، رابطه تان بسیار ساده تر خواهد بود. مشکلاتتان را سریعتر حل می کنید، سرزنش کمتر و تشریک مساعی بیشتری در بین خواهد بود، و از همه مهمتر: عشق بیشتری نیز وجود خواهد داشت.
عشق یک نیروی مثبت است. بدین معنی که در فضائی مثبت رشد کرده و در فضائی منفی پژمرده خواهد شد. به همین دلیل شایان ذکر است، با کسی ازدواج کنید که نگرش مثبتی به زندگی داشته باشد. تنها با صرف زمان اندکی با یک شخص قادر خواهید بود، بگوئید که آیا فردی مثبت است یا منفی. بدین منظور می توانید به نشانه هائی که در بالا اشاره کردم، توجه کنید.
هنگامی که با شخص مثبت در ارتباط هستید، رابطه تان بسیار ساده تر خواهد بود. مشکلاتتان را سریعتر حل می کنید، سرزنش کمتر و تشریک مساعی بیشتری در بین خواهد بود، و از همه مهمتر: عشق بیشتری نیز وجود خواهد داشت.سؤالاتی که می توانید در رابطه با نگرش مثبت نسبت به زندگی از  همسرتان بپرسید:
۱. آیا احساس می کنید که مردم اساساً «خوب» هستند یا اساساً «بد» هستند؟
۲. هنگامی که به یکباره مشکلات زیادی برایتان بوجود می آیند، عکس العملتان چیست؟ چه ذهنیتاتی به سراغ تان می آید؟ در این مورد مثالی بزنید.
۳. مهمترین درسهائی که در زندگی در رابطه با «درد» و «رنج» آموخته اید، کدامند؟
۴. چنانچه بخواهید فلسفه ی خود را از زندگی در چند جمله خلاصه کنید، چه خواهید گفت؟ آیا این فلسفه ی شما از زندگی نسبت به گذشته هنگامی که جوانتر بودید، تغییری کرده است؟
۵. چنانچه قرار باشد به بچه هایتان دلیل اینکه «چرا دنیا اینگونه است» را توضیح دهید، چه خواهید گفت؟
۶. آیا باور دارید که شرایط و اوضاع همیشه به بهترین نحو ممکن تمام می شود؟ صرف نظر از اینکه پاسختان مثبت است یا منفی، توضیح دهید که چرا.
صرف وقت روی صحبت و گفتگو در مورد سؤالات فوق با همسرتان قسمتهای عمده ای از شخصیت او را برای شما فاش می کند و به شما در تعیین اینکه آیا او همان شخصی است که می خواهید زندگیتان را با او بگذرانید یا خیر، کمک می کند. در ضمن، صحبت درباره موضوعات فوق با همسر مادام العمرتان ممکن است، موجب تعجب شما گردد. بدین معنی که ممکن است، چیزهائی در مورد او دستگیرتان شود که قبلاً نمی دانستید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید