هستی و آفرینش از نظر جهان بینی اسلام

هستی و آفرینش از نظر جهان بینی اسلام

هر مکتب زبان مخصوص به خود دارد ، برای درک مفاهیم و مسائل آن مکتب‏ باید با زبان مخصوص آن مکتب آشنا شد . از طرف دیگر ، برای فهم زبان خاص آن مکتب باید در درجه اول بینش‏ کلی آنرا درباره هستی و جهان و حیات و انسان ، و به اصطلاح : جهان بینی‏ آنرا بدست آورد.

اسلام جهان بینی روشنی درباره هستی و آفرینش دارد . با دید ویژه‏ای به‏ حیات و زندگی انسان می‏نگرد . از جمله اصول جهان بینی اسلامی اینست که هیچگونه ثنویتی(ثنویت) در هستی نیست‏ ، آفرینش از نظر بینش توحیدی اسلام به دو بخش  باید و  نباید  قسیم نمی‏شود . یعنی چنین نیست که برخی موجودات خیر و زیبا هستند و می‏بایست آفریده شوند ولی برخی دیگر شر و نازیبا هستند و نمی‏بایست‏ آفریده شوند و آفریده شدند .

در جهان‏بینی اسلامی این چنین منطقی کفر و منافی با اصل توحید است . از نظر اسلام همه چیز بر اساس خیر و حکمت و حسن و غایت آفریده شده است‏ « الذی احسن کل شی‏ء خلقه (سوره سجده آیه . ۳۲ ) ما تری فی خلق الرحمان من تفاوت ( سوره ملک آیه  ۳).

علیهذا منطق اسلام در مورد ذم دنیا هرگز متوجه جهان آفرینش نیست . جهان بینی اسلامی که بر توحید خالص بنا شده است ، بر روی توحید در فاعلیت تکیه فراوان کرده است ، شریکی در ملک خدا قائل‏ نیست . این چنین جهان بینی نمی‏تواند بدبینانه باشد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید