هفتم از موارد تیمم : تنگى وقت

هفتم از موارد تيمم : تنگى وقت

مسأله ۶۶۷ ـ هر گاه وقت بقدرى تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند ، تمام نماز یا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى‏شود ، باید تیمم کند .
مسأله ۶۶۸ ـ اگر عمداً نماز را بقدرى تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد ، معصیت کرده ولى نماز او با تیمم صحیح است ، اگر چه احتیاط مستحب آن است که قضاى آن نماز را بخواند .
مسأله ۶۶۹ ـ کسى که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت براى نماز او مى ماند یا نه ، باید تیمم نماید . مسأله ۶۷۰ ـ کسى که بواسطه تنگى وقت تیمم کرده ، و بعد از نماز مى‏توانسته وضو بگیرد و نگرفته تا آبى که داشته از دستش رفت ، در صورتى که وظیفه‏اش تیمم باشد ، باید براى نمازهاى بعدى دوباره تیمم نماید ، اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد .
مسأله ۶۷۱ ـ کسى که آب دارد ، اگر بواسطه تنگى وقت با تیمم مشغول نماز شود و در بین نماز آبى که داشته از دستش برود ، چنانچه وظیفه‏اش تیمم باشد لازم نیست براى نمازهاى بعدى دوباره تیمم کند ، گر چه بهتر است .
مسأله ۶۷۲ ـ اگر انسان بقدرى وقت دارد که مى‏تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهاى مستحبّى آن ـ مثل اقامه وقنوت ـ بخواند ، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهاى مستحبّى آن بجا آورد ، بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید