وظیفه بیمار در مورد روزه

وظیفه بیمار در مورد روزه

روزه با وجود بیماری، باطل است [۱] و شما نباید روزه بگیرید، [۲] ولی اگر قبل از ماه رمضان سال آینده بهبود پیدا کردید، روزه ها را قضا کنید. در صورتی هم که تا سال بعد بهبود نیافتید، وظیفه ای برای روزه ندارید و باید به جای آن برای هر روز یک مد [۳] طعام به فقیر بدهید.پی‌نوشت‌ها:[۱]. چون ضرر دارد، حرام است.
[۲]. توجه داشته باشید که آن چه مهم است، بندگی خدا و اطاعت از فرمان های اوست.
[۳]. ۷۵۰ گرم، معادل ده سیر طعام از قبیل برنج، آرد، گندم، خرما و کشمش می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید