صفحه اصلی دوره بازکردن همه

۱۹-راهکار های کنترل اضطراب

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شمس
عنوان: راهکار های کنترل اضطراب

راهکارهایی برای کنترل اضطراب:
زمانی که ما فکر می کنیم به آینده ای موهون و اینکه قرار است چه اتفاقی بیفتد و ما چگونه خودمان را از شکست و یا از آسیب دیدن حفظ کنیم، این فکر شروع و آغازگر دلشوره و اضطراب و نگرانی برای افراد است.
روی فکر خودمان متمرکز می شویم.
طبق تجربیات می بنیم که ما به مرور زمان عادت کردیم که خودمان، خودمان را بترسانیم، خودمان برای خودمان مفاهیمی را درست کنیم که سیاه نمایی، درشت نمایی و اغراق در خطر در آن موج می زند.
بنابراین با توجه به تجربیات و نوع فکرهایی که داریم می توانیم متوجه بشویم که این فکرها می آیند و می روند و هیچگاه آن صدمه و آسیبی که ما تصور می کردیم را ندیدیم و نخواهیم دید.
زمان و انرژی را مدیریت کنیم.
بسیاری از افراد در مواقعی دچار اضطراب می شوند که یک ضرب العجلی برای آنها پیش می آید و آنها بابت این آمادگی ندارند و ضررهایی را متحمل می شوند.
مثل زمانی که قرار است در کنکور شرکت کنیم اما مدارک هویتی ما مثل شناسنامه و کارت ملی ما آماده نیست و یا قرار است به سفر برویم ولی زمان پاسپورت ما گذشته است…
بنابراین ما می آییم و یک مدیریت زمان را لحاظ می کنیم. اینکه ما کارهایی که مهم و ضروری است را پیش بینی می کنیم. گرچه وقت داریم اما در بزنگاه هایی این وقت ما به قدری محدود است که ما دچار مشکل می شویم.
دانشجویانی که چهار ماه ترم را طی می کنند بدون اینکه مطالعه ای داشته باشند، شب امتحان دچار استرس و اضطراب بالایی می شوند لذا این را باید مدیریت زمان کنند و در طول ترم درس هایشان را بخوانند…
از طرفی یک مدیریت هم داریم به نام مدیریت انرژی، به این معنا که ما در طول شبانه روزی در یک اوقاتی انرژی خودمان را در سطح بالایی می بینیم. بنابراین کارهای خیلی مهم و کارهایی که نیاز به دقت و تمرکز دارد را در این زمان ها انجام می دهیم و در زمان هایی که انرژی پایینی داریم سراغ فضای مجازی و چت کردن و دیدن سریال و مطالعه کتاب های غیردرسی برویم.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن