صفحه اصلی دوره بازکردن همه

۶-بهترین راه محبت به کودک

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد طالبی
عنوان: بهترین راه محبت به کودک

مادران می گویند: یک چیزی که ما را اذیت می کند این است که کودک گاها می آید و می گوید: مامان، من را دوست داری؟
کاری نداریم که ممکن است اتفاقات زیادی پشت این باشد و احتمالا کودک، یک کودک اضطرابی است. اما اگر می خواهید این جمله را کمتر بشنوید یک شاه کلید وجود دارد:
اصلی ترین راه ابراز محبت به کودک بازی کردن است.
بازی کردن با کودک زیر ۱۰ سال یعنی:
دوست دارم!
یعنی برایم مهم هستی!
یعنی احساس تعلق به کودک!
یعنی من برایت وقت می گذاریم…
شما کوهی از اسباب بازی برای کودک بخرید نهایت بتواند دو سه ساعت این کودک را مشغول کند اما وقتی با او بازی می کنید می بینید که اصلا خسته نمی شود. چرا این قدر زود از اسباب بازی خسته می شود؟ ولی از بازی کردن با یک انسان خسته نمی شود؟ چون بچه ها با بازی کردن نقش های بزرگسالی شان را تمرین می کنند.
این تضمین شده است:
بچه ای که در کودکی خیلی بازی کرده باشد، نقش های بزرگسالی اش (نقش مادری، نقش پدری و مسئولیت پذیری) را خیلی خیلی بهتر بازی می کند.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن