آزمون پایان دوره

نکاتی قبل از شروع آزمون پایان دوره:

حداقل نمره جهت دریافت گواهی پایان دوره ، ۱۶ میباشد.

زمان شرکت در این آزمون ۲۵ دقیقه است.

از آنجایی که سوالات آزمون نهایی از میان سوالات آزمون هر درس انتخاب گردیده است ، جهت شرکت در آزمون نهایی دوره ، میبایست در تمام آزمون های دروس دوره شرکت نمایید

حداکثر تعداد دفعات شرکت در هر آزمون نهایی ۵ نوبت میباشد و پس از آن دیگر قادر به شرکت مجدد در آزمون نمیباشید

همچنین در صورتی که نمره پایین تر از ۱۶ کسب کنید ، تا ۳ ساعت امکان شرکت مجدد در آزمون را ندارید

برای شرکت در آزمون آخر دوره میبایست تمام آزمون های دروس دوره را تکمیل نمایید

برای شروع این آزمون باید ثبت نام کنید و یا وارد شوید.

پیمایش به بالا