صفحه اصلی دوره بازکردن همه
2 از 2

۵۳- دیگران را نمی توانیم مجبور به رفتار درست کنیم اما

برای شروع این آزمون باید ثبت نام کنید و یا وارد شوید.

پیمایش به بالا