احکام پوشش

احكام پوشش

مسأله ۶۳۸.بدون شک حجاب از مسلّمات اسلام است، و تمام فقهاى اسلام در آن اتّفاق نظر دارند، و هرگونه بدحجابى و بى حجابى بر خلاف شریعت مقدّسه است. 
مسأله ۶۳۹. انتخاب چادر مشکى براى زنان مکروه نیست. و استفاده از رنگهاى ساده دیگر، مادام که منشأ مفاسدى نشود، جایز است; البته رنگهاى سنگین بهتر است.
مسأله ۶۴۰. پوشیدن لباسهاى زینتى حرام است و منظور از لباس زینتى این است که عرف آن را لباس زینت مى خوانند، ولى مانتوهاى معمولى زینتى نیست، و لباسى که تمام بدن جز صورت و کفّین رابپوشاند کافى است; هر چند چادر محفوظ تر و شایسته تر است.
مسأله ۶۴۱.مقدار پوشش، در برابر زنان غیر مسلمان آن است
که زنان مسلمان که بدن خود را در برابر زنان غیر مسلمان برهنه
نکنند.
مسأله ۶۴۲. حجاب براى حفظ شخصیّت زن، وجلوگیرى از انحراف و گسترش فساد در جامعه اسلامى است. و همان گونه که اصل پوشیدن لباس براى زنان و مردان منافات با آزادى آنها ندارد، حجاب نیز چنین است.
مسأله ۶۴۳. دست دادن زن با مرد نامحرم با دستکش جز در موارد 
صفحه ۱۶۵
ضرورت جایز نیست مشروط بر این که فشار ندهد.
مسأله ۶۴۴. نگریستن به مرد نامحرم هرگاه نظر از روى شهوت نباشد، اشکالى ندارد.
مسأله ۶۴۵.زنان مى توانند به قسمتهایى از بدن بچه هاى غیر بالغ که معمولاً پوشانیده نمى شود نگاه کنند. و نگاه به عورت بچه غیر ممیز اشکالى ندارد، و مادران در موارد ضرورت مى توانند آن را جهت شستشو یا غیر آن لمس کنند.
چند مسئله متفرّقه
مسأله ۶۴۶. آرایشگرى خانمى را آرایش مى کند و مى داند آن خانم با وضعیت نامناسب در اجتماع رفت و آمد مى نماید، پولى که از آرایشگر دریافت مى کند حلال است; لکن آن خانم، که خود را در معرض دید نامحرمان قرار مى دهد، گناهکار است.
مسأله ۶۴۷. رانندگى اتومبیل براى زنان با حفظ حجاب اسلامى و جهات شرعى دیگر، مانعى ندارد.
مسأله ۶۴۸. خروج زن از منزل براى انجام واجبات، مثل تشرّف به حجّ واجب، و مراجعه به دکتر، و صله رحم به مقدار لازم، و شرکت در جلسات در مواردى که اگر به مجالس دینى و مساجد نرود، از اسلام دور مى ماند، و تعالیم لازمه اسلامى را فرا نمى گیرد، و اخلاق اسلامى را ترک مى کند، یا در آن ضعیف مى شود، منوط به اجازه شوهر نیست; بلکه در چنین شرایطى شرکت در مراسم مزبور، براى بانوان مانعى ندارد، هر چند شوهر راضى نباشد.
مسأله ۶۴۹. یکى از مواردى که نجس بودن لباس نمازگزار جایز است لباسهاى کوچک نمازگزار، مانند جوراب است، ولى جورابهاى بلند که گاهى بجاى شلوار از آن استفاده مى شود مشمول این حکم نیست.
گفتگو با نامحرم
مسأله ۶۵۰. گفتگو با زن نامحرم در صورتى که به طور عادى باشد مانعى ندارد.
مسأله ۶۵۱. گفتگو با مردان نامحرم در حدود سخنان عادى، مشروط به این که منشأ فسادى نباشد جایز است.
مسأله ۶۵۲. مرد و زنى که مى خواهند با یکدیگر ازدواج کنند، مى توانند به مقدار لازم در جلسه اى بنشینند ویکدیگر را ببینند وبا یکدیگر صحبت کنند. واگر در یک جلسه مقصود حاصل نشد، مى توانند در چند جلسه با هم بنشینند و صحبت کنند، و سپس تصمیم بگیرند.
مسأله ۶۵۳. مکالمه تلفنى پسر و دختر و مراوده طرفین جهت دوستى جایز نیست; مگر به مقدارى که براى تحقیق در ازدواج ضرورت دارد.
مسأله ۶۵۴. اگر زن و مرد در مکانى هستند که معمولاً هیچ کس 
صفحه ۱۶۷
رفت و آمد نمى کند، خلوت با اجنبیّه محسوب مى شود. و خلوت با اجنبیّه، حتى اگر فکر مى کنند به حرام نمى افتند حرام است.
مسأله ۶۵۵. گاه دانشجوى پسرى در بین عدّه اى دانشجوى دختر، ویا بالعکس درس مى خواند، با توجه به این که اگر با این شرایط تحصیل را ادامه ندهد متضرّر مى شود اگر موجب کار حرامى نمى شود اشکالى ندارد; ولى سزاوار است مسؤولین کشورهاى اسلامى برنامه اى براى جداساختن مراکز تحصیلى پسران و دختران تنظیم کنند.
مسأله ۶۵۶. شنیدن صداى زن نامحرم، در صورتى که به قصد لذّت نباشد و سبب انجام گناه نشود اشکالى ندارد; ولى زن نباید لحن صداى خود را طورى کند که هوس انگیز باشد.
مسأله ۶۵۷. خانمهایى که در مجالس زنانه مداحى یا روضه خوانى با آهنگ مى کنند اگر متوجه شوند که مرد یا بچه هایى که خوب و بد را مى فهمند صداى آنها را مى شنود لازم است احتیاطا، صداى خود را آهسته تر کند و یا بدون تکیه بر صوت بخواند.
مسأله ۶۵۸. اگر زن با صوت قرآن بخواند، مرد نامحرم نمى تواند با قصد لذت یا خوف وقوع در حرام به آن گوش دهد و بین نوار و غیر نوار فرقى نمى کند.
صفحه ۱۶۸
عکس
مسأله ۶۵۹. عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست ولى اگر براى عکس برداشتن مجبور شود که به بدن او غیر از صورت و دستها نگاه کند یا دست به بدن او بزند حرام است و اگر زن نامحرمى را بشناسد، و آن زن مقید به حجاب شرعى باشد نباید به عکس بدون حجاب او نگاه کند.
مسأله ۶۶۰. دیدن عکس زنان بدون حجاب غیر مسلمان، بدون قصد لذّت در صورتى که نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد. و بنابر احتیاط جاهایى را که مثل ران و شکم معمولاً مى پوشانند به هیچ وجه نگاه نکند.
مسأله ۶۶۱. عکس گرفتن از زنان به وسیله زنان اشکال ندارد، اما اگر این کار براى آن باشد که عکسها را در اختیار نامحرمان قرار دهد، کار او حرام است .
مسأله ۶۶۲. نگاه کردن به فیلمهاى مبتذل، که موجب فساد خود انسان یا خانواده اش مى شود، جایز نیست و باید از نگاه کردن به آن خوددارى کرد.
مسأله ۶۶۳. نگاه به قصد لذت به شناگران ولو غیر مسلمان حرام مى باشد.
مسأله ۶۶۴. نگاه به فیلمهاى خارجى با بدنهاى عریان در صورتى 
صفحه ۱۶۹
که خوف افتادن به حرام داشته باشد جایزنیست و نیز نگاه کردن به جاهایى که معمولا پوشانده مى شود مطلقا حرام است چه قصد لذت داشته باشد یا نداشته باشد .
اختلاط زن و مرد
مسأله ۶۶۵. احتیاط واجب آن است که مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتى که کسى در آنجا نیست و دیگرى هم نمى تواند وارد شود، نمانند; اگر در آنجا نماز بخوانند نماز آنها اشکال دارد.
مسأله ۶۶۶. در کلاسهائى که هم اساتید مرد و هم اساتید زن، تدریس مى کنند، نگاه کردن دانشجویان مرد به استاد زن و بالعکس
– در صورتى که نگاه هوس آلود نباشد ـ در مورد وجه و کفّین اشکالى ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید