امامان و انبیاء

امامان و انبياء

آنچه بیش از همه باید روی آن بحث شود حکومت خدا یا حکومت غیر خداست. آنهم بخاطر برپائی عدالت در جهان .
زیرا تا خود خدا حکومت نکند عدالت برپا نخواهد شد .
روشن است که هیچیک از راه و روشهای مطرح شده توسط انسانها ، از هر صنف و کشوری نتوانسته است معطوف به عدالت شود و روشنتر از آن اینکه ، فقط با مدیریت خود خدا این امر تحقق می یابد .

اضافه کنم که :
ما به مدیرانی احتیاج داریم که مجرا باشند نه مدعی . بشنوند نه اینکه اظهار نظر کنند .
مجرای لطف و فیض الهی ، به جامعه باشند و خدا را بشنوند و ارائه دهند نه اینکه خود بخواهند به عنوان منبع دانش مدیریت کنند.
عشق و علاقه ما به انبیا مثل حضرت داود و سلیمان و محمد و امامان مثل علی تا مهدی و بعد از آن به اولیاء خدا ، از آن جهت است که اینها شفاف هستند و مجرا و نه مدعی و نظریه پرداز .
بحث اینست که امامان بشریت که الگوی رفتاری واحد برای همه دنیا هستند . شفاف بودند و در این شفافیت همه نور و همه خدا را به دنیا می تاباندند.
همه انبیا هم همینطور بودن و رسول الله و حضرت ابراهیم و حضرت عیسی پیامبر خاص بودند .
و محمد در آخر شفافیت و گرفتن و خلافت و امامان و پیامبری بود .
آیا راهی جز آنکه خدا از طریق انتخاب شده خود ، مدییت و حکومت کند هست ؟ تا از همین امروز گوهر آزادی را در دستان خود داشته باشیم.
این انسان انتخاب شده ، حجت ظاهر خدا بر عالم است چه حجت غایب حضرت مهدی (ع) هستند و حجت ظاهر انتخاب شده خدا و سرباز مهدی و مرتبط با او هستند .
در همه تاریخ حجتی در زمین بوده و هست .
بحث امامت و غیر آن بحث عدالت و ظلمت است. بحث حکومت خدا و غیر خداست.

محور دوم : ویژگی های انبیا
ایشان می گوید : انبیا دارای ویژگی های سه گانه هستند :
أ‌. دانش آنان بدون واسطه از جانب خدا است؛
ب‌. آنان در گفتار و رفتار ، معصوم از گناه و خطا می باشند؛
ج. سخنان آنان برای دیگران حجت می باشد؛
آنگاه نتیجه می گیرد هرگاه ما دانش امامان شیعه را بدون واسطه و اکتسابی ندانیم و از این طرف آنان را در گفتار و روش معصوم بشناسیم و سخنانشان برای دیگران حجت باشد، با انبیا تفاوتی ندارند و مساله خاتمیت کاملاً مخدوش می شود .
و اینگونه بود ( استنباط ضمنی این حقیر ) که ای انسان با لطفی که به تو شد (امامان نشانه ای از صفت لطف الهی اند )
حجت تمام گردید ، باشد که همواره صراط مستقیم را برگزینی .
اما امام آخر مهدی موعود (عج) از نظرها پنهان گشت تا شاهد حرکت انسانها باشد (این است که میگویند آقا ناظر اعمال ماست) و روزی که دوباره انسان از راه راستی منحرف گردد مشرف خواهند شد و آخرین مصلح خواهند بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید