اهمیت نماز

اهميت نماز

قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:اول ما افترض الله على امتى ، الصلوات الخمس و اول ما یرفع من اعمالهم ، الصلوات الخمس و اول ما یساءلون عنه ، الصلوات الخمس ؛
اولین چیزى که خداوند بر امت من واجب کرد، نمازهاى پنج گانه است و اولین چیزى که از اعمال ایشان بالا برده مى شود، نمازهاى پنج گانه است و اولین چیزى که نسبت به آن مورد سؤ ال واقع مى شوند، نمازهاى پنج گانه است .
(کنزالعمال ، ج ۷، حدیث ۱۸۸۵)

برترى نماز

قال على – علیه السلام -:اوصیکم بالصلاه و حفظها، فانها خیرالعمل و هى عمود دینکم ؛
شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش مى کنم ، زیرا نماز برترین عمل و ستون و اساس دین شما است (میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۶۸، بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۰۹)

معراج مؤ من

قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:الصلوه ، معراج المؤ من ؛
نماز، معراج مؤ من است .
(کشف الاسرار، ج ۲، ص ۶۷۶، سرالصلوه ، ص ۷، اعتقادات مجلسى ، ص ۲۹)

نماز نور مؤمن

قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:الصلوه نور المؤ من ؛
نماز نور مؤ من است .
(شهاب الاخبار، ص ۵۰، نهج الفصاحه ، ص ۳۹۶)

نشانه ایمان

قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:علم الایمان الصلوه ؛
علامت و نشانه ایمان نماز است .
(شهاب الاخبار، ص ۵۹)

نماز ستون دین

قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:الصلوه عماد دینکم ؛
نماز، پایه و ستون دین شما است .
(میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۷۰)

تقرب به وسیله نماز

قال الکاظم – علیه السلام -:افضل ما یتقرب به العبد الى الله بعد المعرفه به ، الصلوه ؛
بهترین چیزى که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهى تقرب پیدا مى کند، نماز است .
(تحف العقول ، ص ۴۵۵)

پرچم اسلام

قال رسول الله – صلى الله علیه و آله -:علم الاسلام الصلاه ؛
نماز، پرچم اسلام است .
(کنزالعمال ، ج ۷، ص ۲۷۹، حدیث ۱۸۸۷)

نماز وسیله تقرب مؤمن

قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:ان الصلوه قربان المؤ من ؛
همانا نماز خواندن وسیله نزدیکى مؤ من به خداست .
(کنزالعمال ، حدیث ۱۸۹۰۷)

نماز و پایه هاى دین

قال الباقر – علیه السلام -:بنى الاسلام على خمس : الصلوه و الزکوه ، و الصوم و الحج و الولایه ؛
اسلام بر روى پنج پایه بنا شده است : نماز، روزه ، زکات ، حج ، ولایت .
(کافى ، ج ۲، ص ۱۷)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید