اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و تاثیر آن بر سلامت فرد و جامعه (۳)

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و تاثیر آن بر سلامت فرد و جامعه (3)

امر به معروف و نهى از منکر فرادستان

از نگاه اسلام، امر به معروف و نهى از منکر، وظیفه‏ اى همگانى است و بر این اساس، فرودستان نیز مى‏ توانند فرادستان را امر به معروف و نهى از منکر کنند. حضرت على علیه‏السلام این راه را براى جامعه اسلامى گشود و این درس را به آنان آموخت که دایره امر به معروف و نهى از منکر حتى مى‏تواند، شخصى چون على بن ابى‏طالب علیه‏السلام را نیز فراگیرد. آن حضرت در این‏باره مى فرماید: «با من چنان‏که با پادشاهان سرکش سخن مى‏ گویید، حرف نزنید و چنان‏که از آدم‏هاى خشمگین کناره مى ‏گیرند، دورى نجویید و با ظاهرسازى با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقى به من پیشنهاد دهید، بر من گران مى‏آید…؛ زیرا کسى که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن براى او دشوارتر خواهد بود.» این سخن، روح اعتماد به نفس را در انسان مى‏دمد و در نتیجه، او را توانا مى‏ سازد تا در هر پایگاه و جایگاهى که هست، امر به معروف و نهى از منکر را رها نکند، گرچه در برابر حاکم یا زمام‏دارى باشد.

امر به معروف و نهى از منکر به همراه مدارا

امر به معروف و نهى از منکر، زمانى اثرگذار است که همراه با مدارا و به دور از خشونت و تندروى باشد. «متأسفانه برخى افراد هنگام انجام این وظیفه و در غیر زمان ناچارى، از راه خشونت‏ آمیز وارد مى ‏شوند و گاهى سخنان زشت و زننده به کار مى‏ برند. به همین دلیل، این نوع امر به معروف‏ها و نهى از منکرها، نه تنها اثر خوبى از خود به‏جا نمى‏گذارند، بلکه گاهى اثرى واژگونه برجا مى‏گذارند؛ در حالى که روش پیامبر و اهل بیت علیهم‏السلام نشان مى‏دهد که آنها هنگام اجراى این دو وظیفه، آنها را با نهایت لطف و محبت درهم مى ‏آمیختند و به همین دلیل، سرسخت‏ترین افراد، به زودى در برابر آنها تسلیم مى‏ شدند».
امام خمینى رحمه‏الله نیز در این زمینه مى‏ نویسد: «درباره امر به معروف و نهى از منکر، یکى از امور مهم، همین مدارا کردن است. چه‏بسا اگر انسان، دیگرى را با خشونت و شدت امر به معروف و نهى از منکر کند، کار آن شخص از گناه کوچک به گناهان بزرگ و بلکه به کفر و ارتداد بکشد. معمولاً در کام انسان، امر و نهى تلخ و ناگوار است و خشم را برمى‏ انگیزد. بنابراین، آن‏که امر به معروف و نهى از منکر مى‏ کند، باید این تلخى و ناگوارى را با شیرینى بیان و مدارا و اخلاق نیکو جبران کند، تا سخنش اثر کند و دل سخت گنه‏کار را نرم و رام نماید».

امر به معروف و نهى از منکر به دور از عیب‏جویى

یکى از ویژگى‏هاى ناپسند، عیب‏جویى از دیگران است. گاه عیب‏جویى نماى آراسته‏ اى به خود مى‏گیرد و به شکل امر به معروف و نهى از منکر، نمود پیدا مى‏کند. در حقیقت، برخى انسان‏ها نه به انگیزه اصلاح، که از سر عیب‏جویى و برترى‏خواهى و از روى پاک نشان دادن خویش و آلوده نشان دادن دیگران، امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنند. در این هنگام، انجام چنین کارى نه تنها عبادت نیست، بلکه لغزش و گناهى آشکار است. چه زیبا فرموده است حضرت على علیه‏السلام در این باره: «بر کسانى که گناه [آشکار] ندارند و از سلامت دین برخوردارند، سزاست که بر گناه‏کاران و نافرمانان رحمت آرند و شکر این نعمت بگزارند؛ چندان‏که این شکرگزارى، آنان را از عیب‏جویى مردمان بازدارد. تا چه رسد به آن عیب‏جویى که ـ افزون بر عیب‏جویى ـ برادرش را نکوهش و به آنچه بدان گرفتار است، سرزنش کند. آیا به خاطر ندارد که خدا چگونه بر او بخشید و گناهان او را پوشید و چگونه او را سرزنش مى‏کند که خود نیز [چه‏بسا [چنان گناهى کرده است و اگر گناهى همانند گناه آن شخص را انجام نداده است، گناهان دیگرى داشته که از آن گناه بزرگ‏تر است. به خدا سوگند، اگر گناهى که کرده، بزرگ نیست و کوچک است، گستاخى او را بر عیب‏جویى مردمان، گناهى بزرگ‏تر باید شمرد».

امر به معروف و نهى از منکر و کرامت انسان‏ها

خداوند انسان‏ها را گرامى داشته است و مى‏ فرماید: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنیآدَمَ ؛ و همانا ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم». (اسراء: ۴۰) ازاین‏رو، بایسته است انسان‏ها نیز کرامت یکدیگر را پاس دارند. گونه‏ اى از این پاس‏داشت کرامت آدمیان، در امر به معروف و نهى از منکر نمود مى ‏یابد؛ آنجا که انجام این واجب الهى به همراه مدارا و پرهیز از تندروى و درشتى کردن و به دور از عیب‏جویى، سرزنش و برترى‏خواهى باشد. اهل‏بیت علیهم‏السلام همواره به کرامت انسان‏ها توجه داشتند و هیچ گاه نمى‏ پسندیدند که از کرامت کسى کاسته شود. «گاه پیش مى‏ آمد که کافران با رهبرشان مسلمان مى‏ شدند و پیامبر اکرم ص رهبر آنان را به عنوان سرپرست همان گروهِ مسلمان شده مى‏ گمارد و روا نمى‏ دانست کسى که تا دیروز، محبوب مردم بوده است، امروز به سبب مسلمان شدن، فردى عادى باشد. به هر حال، احترام، توجه به ویژگى‏هاى شایسته، دوستى و تشویق، از شیوه‏هاى باارزش پیروزى در امر به معروف و نهى از منکر است. حتى اگر شخص، هیچ کمالى ندارد، ولى نیاکان و بستگان او، یا منطقه مسکونى او، یا اساتید و دوستان او از برجستگى‏هایى برخوردارند، مى‏توان از این اهرم‏ها استفاده کرد. براى مثال مى ‏توان گفت: تو که فرزند فلانى هستى، تو که اهل فلان منطقه هستى، تو که از دوستان فلانى هستى، شایسته است که این‏گونه باشى».

امر به معروف و نهى از منکر به همراه دانش و آگاهى

یکى از شرایط امر به معروف و نهى از منکر آن است که همراه با دانش و آگاهى باشد؛ زیرا در غیر این صورت، نه تنها به اصلاح و تعالى شخص و جامعه نمى ‏انجامد، که زیان‏بار خواهد بود. شهید مطهرى در این‏باره مى‏نویسد: «این وظیفه بزرگ، دو پایه و شرط اساسى دارد که یکى از آنها، رشد و آگاهى است. امر به معروف و نهى از منکر، تخصص مى‏خواهد. دانایى، روان‏شناسى و جامعه‏شناسى مى‏خواهد، تا انسان بفهمد که چگونه امر به معروف و نهى از منکر کند؛ یعنى راه معروف را بشناسد و ببیند معروف کجاست. منکر را بشناسد و ریشه آن را به دست آورد و بفهمد از کجا سرچشمه مى‏گیرد و آن‏گاه امر به معروف و نهى از منکر کند. به همین سبب، ائمّه دین فرموده‏اند: «بهتر است نادان و آدم ناآگاه امر به معروف و نهى از منکر نکند؛ چون او کار را بدتر مى‏کند. به خدا قسم، من مى ‏ترسم زیانى که از راه امر به معروف و نهى از منکر جاهلانه کرده ‏ایم یا آسیب‏هایى که از این راه به اسلام زده ‏ایم، از زیان رها کردن امر به معروف و نهى از منکرمان، بیشتر باشد.» امام صادق علیه‏السلام در این باره مى‏فرماید: «کسى باید امر به معروف و نهى از منکر کند که خوب را از بد بازشناسد، نه کسى که راه و چاه را نداند و آگاه نباشد که از چه، به چه فرامى‏خواند، به باطل یا به حق.» در قرآن کریم نیز مى‏ خوانیم: «أَدْعُوا إِلَى اللّه‏ِ عَلَى بَصِیرَهٍ؛ از روى آگاهى به سوى خدا فرامى‏ خوانم». (یوسف: ۱۰۸)

صبر، لازمه امر به معروف و نهى از منکر

هیچ کارى بدون صبر و بردبارى به سامان نمى‏رسد و نتیجه دلخواه را به انسان نمى‏دهد. به گفته زیباى حافظ:
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند ***بر اثر صبر نوبت ظفر آید
در قرآن کریم مى‏خوانیم: «أَقِمِ الصَّلاَهَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَکَ؛ نماز را به پا دار و امر به معروف و نهى از منکر کن و در برابر سختى‏ها و آزارهایى که [در این راه] به تو مى‏رسد، شکیبا باش». (لقمان: ۱۷)
«بى‏ گمان، از آنجا که امر به معروف و نهى از منکر بر برخى افراد گران مى‏آید، به واکنش از سوى آنان مى‏انجامد؛ چرا که سودپرستان برترى‏جو و خطاکاران خودخواه، به آسانى رام نمى‏شوند و حتى در مقام آزار آمران به معروف و ناهیان از منکر برمى‏آیند. در چنین حالى، تنها با شکیبایى و بردبارى مى‏توان بر این دشوارى‏ها چیره شد و به هدف دست یافت.» افزون بر این، اگر امر به معروف و نهى از منکر با صبر و بردبارى همراه نباشد، چه ‏بسا به تنش‏هاى بى‏جا بینجامد و شخص را از جاده انصاف بیرون کند و بیش از آنکه سازنده باشد، زیان‏بار شود و به درگیرى پایان یابد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید