ایستادن و راه رفتن

ایستادن و راه رفتن

ایستادن

نادرست ایستادن سبب می شود که سر آویزان شده   و بدن منقبض  گردد .  انسان  در چنین  شرایطی از اعتماد به نفس  کمتری   برخوردار می باشد و در زندگی احساس نا امنی وحقارت می کند. حال آنکه اگر صاف بایستیم اعتماد به  نفس را در سراسر زند گی  به  همراه خواهیم  داشت.
ایستادن نادرست
. در این  وضعیت  بالا تنه فرد به  سمت عقب و لگن  به سمت جلو می باشد. در صورت   تکرار عارضه پشت تابدار ایجاد می شود.
. در این وضعیت  فرد سرخود  را  به یک سمت کج می کند و در صورت  تکرار باعث عارضه سر کج می شود .
. برخی از افراد عادت  دارند که موقع ایستادن و راه رفتن سر را به  سمت پایین خم کنند بدین ترتیب  مهره های پشتی هم خم شده که  تکرار این   حالت    باعث   ایجاد  عارضه های  سر به جلو و پشت گرد می گردد  .
. فرد با پای چرخیده  به داخل  یا  خارج  ایستاده  یا  راه    می رود.
. این نحوه ایستادن و راه رفتن باعث ایجاد عوارض زیر  می گردد:

•کوتاهی قد

•افزایش فشار وارد برمفاصل

•کاهش دامنه حرکتی

•درد

•زانوی خم
ایستادن صحیح
بدن درحالت ایستاده بایستی  کا ملا صاف و کشیده باشد،  بطوریکه پاها موازی با هم وبا رعایت فاصله مناسب از یکدیگر قرار گیرند.
وزن بدن باید به صورت مساوی بین پاها تقسیم شده، شکم و ستون  فقرات   نیز صاف و کشیده  می باشد .
ایستادن طولانی به صورت صحیح
در ایستادن طولانی مدت ضمن اینکه فرد سعی می کند به صورت صاف  با یستد  باید  جا  به  جایی وزن را نیز انجام دهد یعنی به صورت متناوب وزن را از یک  پا به پای  دیگرمنتقل کند.
راه رفتن صحیح
. در هنگام راه رفتن ابتدا پاشنه پا و در مرحله بعد قسمت خارجی پا با زمین تماس می گیرد و سپس تمام  وزن بدن بر روی  پنجه  پا  منتقل می شود.
. در این  وضعیت بدن صاف و  سر  در  امتداد ستون فقرات  قرار  می گیرد و  پنجه  پا  کمی  به  طرف بیرون  متمایل  می شود.
. درهنگام راه رفتن  دستها  به  طور متناوب در خلاف جهت پاها حرکت می کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید