حرمت مسلمانان

حرمت مسلمانان

حرمت مسلمانان

امام صادق (ع) فرمود:

 هیچ کس حرمت مسلمانان را بزرگ نشمارد، مگر آن که خداوند حرمت وی را بر مسلمانان بزرگی داشته و او را نزد مردم گرامی دارد.

هر کس که بیشتر حرمت خداوند و رسول (ص) بدارد، حرمت مسلمانان را بزرگ‌تر می‌شمارد؛ و هر کس که حرمت مسلمانان را ناچیز شمارد، پرده ایمان خویش را دریده است.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: از موارد تجلیل و تعظیم خداوند، محترم شمردن برادران و خویشان دینی است.

 و نیز فرمود: هر کس بر کودکان مسلمان مهربانی نکنند و بزرگان و پیران ایشان را محترم نشمارد، از ما نیست و هیچ مسلمانی را به جرم معصیتی خرد، چنان تکفیر نکن که گویی شرک ورزیده، جز آنان که قرآن از آنان نام برده است.

 خداوند عز و جل می‌فرماید: )همانا منافقان در پایین‌ترین درجه از آتش خواهند بود(. و خویش را به کاری مشغول دار که از تو خواهند طلبید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید