خانواده در قرآن

خانواده در قرآن

یکی از موضات مهمی که درقرآن مجید مطرح است خانواده می باشد . خانواده خشت بنای اجتماع است و اگر خانواده ما سالم و متعالی باشند میتوان به داشتن جامعه ای سالم ومتعالی واستوار امیدوار بود.
زن ومرد دو جزء مکمل یکدیگر وسازنده اتم خانواده هستند . مرد (الکترون وار) برمحور زن که در حکم پروتون است می چرخد ونباید از حوزه جذب وانجذاب همسر خویش خارج شود وزن نیز باید جاذبه وجودی خود رادر کشش شوهر تقویت کند تا این (اتم) متلاشی نشود که اگر تلاشی شود و پیوند خانواده به وسیله طلاق از هم بگسلد- نیرویی رها میکند که می تواند (فرش عظیم)الهی رابه لرزه درآورد.تشکیل خانواده از دیدگاههای مختلف
۱) قدرت:بعضی از ازدواج ها به خاطر قدرت و موقعیت است. خانواده های قدرتمند به این امر توجه دارند.
۲) زیبایی: بسیارند کسانی که زیبایی اندام را اصل ومحور می شناسند و به هیچ یک از ارزشهای انسانی توجه ندارند البته اسلام مخالف اینکه زن وشوهر از مال ومقام و جمال بهره مند شوند نیست.بلکه اساس تشکیل خانواده این امور مادی نمی داند.
۳) نیاز جنسی:می توان علت تشکیل خانواده را رفع نیاز جنسی دانست ؛ اما پر واضح است که نیاز نیز نمی تواند علت تامه تشکیل خانواده باشد.
۴) داشتن فرزند: انسان میل دارد که ادامه وجود خودش را در فرزند بنگرد و فرزندان ثمرات شیرین ازدواج هستند ولیکن با همه اهمیتی که دارند نمی توان آنرا اصل وپایه دانست- زیرا بسیارند خانوادههایی که صاحب فرزند نشده اند ومع الوصف با عشق وعلاقه زن وشوهردر کنار هم زندگی می کنند.خانواده از دیدگاه اسلام
کلیه گشایش این معما درقرآن است . از دیدگاه قرآن اصولا خلقت انسان جفت است.
▪ ما شما را جفت آفریدیم(سوره نباء آیه ۸)
▪ یکی از آیات قدرت خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسر آفریده تا وسیله سکون و آرامش شما باشد و در میان شما دوستی و رحمت قرار داده است.(سوره روم آیه ۲۱) نتیجه:
قرآن با اینگونه تعبیرات در حقیقت به فلسفه اساسی اشاره کرده است . اگر جفت گیری در سرشت انسان عجین نشده بود وهمسران وسیله آرامش یکدیگر نبودند و دوستی ورحمت در میان آنها قرار داده نمی شد- چه نیازی داشتند به تشکیل زندگی زناشویی که تنهایی و استقلال فردی خود رادر جمع خانواده مضمحل کنندونتایج آنرا تحمل؟
در وجود انسان زمینه ای از مودت و رحمت وجود دارد که تجلی گاه آن فقط محیط خانواده است و سکون آرامش را خدا به انسان می دهد.
قرآن در این باره می فرماید: ـ اوست که سکون وآرامش را دردل های مومنان نازل کرده است.(سوره فتح آیه ۴)
پس همانطور که انسان نیاز به آب و غذا دارد وهنگام رفع کرسنگی وتشنگی ؛ سکون وآرامش می یابد؛ زنان ومردان نیز به یکدیگر نیاز دارند و هنگامیکه یکدیگر را یافتند ؛ آرامش پیدا می کنند.معیارها در تشکیل خانواده
وقتی از معیار سخن به میان میآید در درجه اول اعضای اولیه خانواده ؛ یک زن و مرد هستند که باید در انتخاب یکدیگر کمال دقت را داشته با شند واین معیارها عبارتند از: ۱) سنخیت در ایمان:غیر ممکن است یک انسان مومن بتواند بایک فرد مادی یا مشرک که از فرت پاک وانسانی منحرف به وحدت برسد. ۲) سنخیت در پاکدامنی:که تنها مخصوص زن نیست بلکه شامل مردان نیز می شود چنانچه درسوره مائده آیه ۵ وسوره نور آیه ۳ اشاره شده است. ۳) سنخیت اخلاقی ودرجه مرتبه انسانیت
▪ صفات عالی در یک زن برای ازدواج
ـ اخلاق نیکو
ـ عفت
ـ دینداری
▪ صفات ارزشمند در یک مرد برای ازدواج
ـ دیندار باشد
ـ پاکیزه ومتقی باشد
ـ باید سخاوتمند وبدور از بخل باشد
ـ پدر ومادرش مومن باشند
ـ عاق والدین نباشد
ـ باید نفقه خانوادهاش رابدهد و آنان را سربار دیگران نسازد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید