خمس وزکات(۱)

خمس وزكات(1)

سؤال: اگر انسان چند سال خمس مالش را نداده باشد، پس از توبه چگونه باید عمل کند؟

جواب: باید حساب نماید و آنچه خمس به ذمه اش تعلق می گیرد بپردازد .

سؤال: اگر انسان مقداری پول پیش به صاحب خانه بدهد ومدت یک سال از آن بگذرد،به آن خمس تعلق می گیرد؟

جواب: به نظر بسیاری از مراجع اگر سال روی آن بگذرد خمس آن را باید بدهد.

سؤال: آیا به پولی که از طرف دانشگاه وام می گیریم یا پدر و مادرم به عنوان مخارج تحصیل به ما می دهند خمس تعلق می گیرد؟

جواب: پول وام چنان چه از مخارج سال زیاد بیاید باقی مانده آن خمس ندارد ولی پولی که خانواده به عنوان هدیه می دهند به نظر برخی از مراجع خمس ندارد و به نظر برخی دیگر خمس دارد.

سؤال: خمس پول قرضی در صورت تاخیر بدهکار چه حکمی دارد؟

جواب: بنا بر فتوای حضرت امام و برخی مراجع ،باید خمس پولی را که قرض داده اید به محض وصول بپردازید.

سؤال: آیا به پسری که نزد پدر و مادر است و حقوق خود را در اختیار آنان می گذارد، خمس تعلق می گیرد؟

جواب: چون نزد پسر مالی نمی ماند که سال بر آن بگذرد تکلیفی نسبت به خمس ندارد .

سؤال: کسی که چند سال خمس نداده فعلا وظیفه او چیست ؟

جواب: چنان چه مالی داشته باشد که خمس به آن تعلق گرفته باید خمس آن را بدهد.

سؤال: حکم رقص را بیان فرمایید.

جواب: رقص زن برای زن در مجالس عروسی و مثل آن ، چنانچه در معرض نگاه مرد نبوده و مشتمل بر حرام دیگری مثل موسیقی لهوی و غیر آن نباشد× مانعی ندارد .( استفتایات جدید آیت الله تبریزی ، سوال ۱۰۵۴ )

سؤال: پدر و مادرم مقلد امام ( ره ) هستند و بنده مقلد آقای اراکی ، در مسیله خمس جهیزیه ، باید به کدام عمل کنیم ؟

جواب: پدر و مادر شما باید طبق فتوای مجتهد خودشان عمل نمایند و شما نیز مطابق نظر مرجع تقلید خودتان .

سؤال: اگر از درآمد امسال در سال بعد جهیزیه تهیه کنیم خمس دارد؟

جواب: اگر از منافع امسال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید باید خمس را بدهد .( توضیحالمسایل ۱۷۴۷ ).

سؤال: آیا جوایز مسابقات ، خمس دارد؟

جواب: اگر آن جوایز قبل از گذشتن سال مورد نیاز بوده و از آن استفاده شود، خمس ندارد وگرنه بنا بر احتیاط واجب خمس آن باید پرداخته شود، ( جامع المسایل آیت الله فاضل ، م ۸۷۱ ) .

سؤال: از خانواده ای بی بضاعت هستم . آیا خمس به ما تعلق می گیرد؟ تکلیف نماز وروزه ما چگونه است ؟

جواب: اگر پس اندازی نداشته باشید خمس تعلق نمی گیرد و نیز اگر یقین به تعلق خمس به لباس و اشیایی که در اختیار شما است ندارید، تصرف در آنها برای شما جایز است.

سؤال: آیا به پس انداز دانشجویی که تحت تکفل خانواده است ، خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اگر آنچه پس انداز می کند از حقوقی است که بابت کارمی گیرد، در صورتی که سال بر آن بگذرد، باید خمس آن را بدهد.

سؤال: آیا بدون اذن مجتهد می توان خمس را به فقیر داد؟

جواب: خمس باید با اجازه مجتهد پرداخت شود .نیمی از آن به سادات فقیر و نیم دیگر سهم امام ( ع ) است که با اجازه مجتهد در هر موردی می توان به مصرف رساند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید