داروهای صاف کننده خون

داروهاي صاف كننده خون

نسخه شماره ۱-  داروی صاف کننده خون

میوه انیسون                           یک قسمت
گلهای بابونه                            چهار قسمت
میوه زیره                                 چهار قسمت
برگ سنا                                 هشت قسمت
 
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید.
  نسخه شماره ۲- داروی صاف کننده خون
 ریشه و برگ شیرمال                 یک قسمت
برگ سنا                                 یک قسمت
گل بابونه                                 یک قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق ذا خوری از مخلوط فوقرا که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته  نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان از داروی تازه تهیه شده میل کنید .نسخه شماره ۳- داروی صاف کننده خون
گیاه افسنطین                           یک قسمت
گیاه بومادران                             دو قسمت
گیاه قنطوریون                            دو قسمت
برگ نعناع                                 چهار قسمت
برگ بنفشه                              چهار قسمت
 
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذا خوری از داروی مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۴- داروی صاف کننده خون
برگ سنا                                یک قسمت
گیاه بومادران                          یک قسمت
گل بابونه                               یک قسمت
برگ شیرمال                           یک قسمت
طرز تهیه و مقدر مصرف :
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزانه یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۵- داروی صاف کننده خون
ریشه بابا آدم                           ۳۰ گرم
ریشه شیرین بیان                     ۳۰ گرم
ریشه تاجریزی                         ۳۰ گرم
طرز تهیه و مقدر مصرف :
مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد به مدت بیست دقیقه در یک لیتر آب جوش دم کرده و مقدر نصف یا بیشتر آنرا در روز مصرف بکنید .

نسخه های تک دارویی
 نسخه شماره ۱- دارو : تمام گیاه شاهتره  ( Fumaria parviolora )
 
مقدر مصرف :  ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.
 نسخه شماره ۲-  دارو : تمام گیاه گلدار بنفشه ( Viola tricolor)
 
مقدار مصرف :  ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.
 نسخه شماره ۳-  دارو : برگ یا چوب یا پوست ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba)
 
مقدر مصرف :  ۴ تا ۶ گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۴- دارو : برگ یا میوه آقطی ( Sambucus nigra)
مقدر مصرف :  ۴ تا ۶ گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.
 
نسخه شماره ۵- دارو : اندامهای مختلف گیاه زرشک ( Berberis vulgaris)
مقدر مصرف :  ۸ تا ۱۶ گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا اصف کرده روزی دو بار میل کنید .
 
نسخه شماره ۶-  دارو : برگ و گل گیاه گل قاصدک ( Taraxacum officinalis)
مقدر مصرف :  ۳ تا ۶ گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۷- دارو : تمام گیاه گزنه ( Urtica dioica)
مقدر مصرف :  ۲ تا ۴ گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره ۸-  دارو : میوه عناب ( Ziziphus vulgaris)
مقدر مصرف :  ۱۰ تا ۲۰ دانه
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره ۹- دارو : تمام گیاه خرفه ( Portulaca oleracea )
 مقدر مصرف :  ۵ تا ۱۰ گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید