ضمیمه احکام ازدواج

ضميمه احکام ازدواج

چند مطلب مهم:
۱ . استخاره در ازدواج
۲. تماس و مراوده با نامحرم
۳. استمناء یا خود ارضائی
۴. زیبا سازی صورت و بدن
۵. استفاده از بوی خوش و زینت زن برای غیر همسر

 
استخاره:
آیا برای ازدواج استخاره کردن شرط لازم است؟ و اگر چنانچه استخاره شود عمل کردن به آن الزام آور است؟
استخاره کردن واجب نیست همانگونه که مخالفت کردن با استخاره جایز نیست، استخاره برای دفع تحیر و مشورت با خداوند از راههای مأثوره (روشهایی که در اسلام به آن اشاره شده) اشکال ندارد.
 
در حالی که استخاره الزام آور نیست ولی به نظر برخی از مراجع وقتی استخاره انجام شد مخالفت با آن جایز نیست.
 
تماس و مرداوده با نامحرم از نظر شرع مقدس تا چه حد مجاز است؟
هرکسی که نگاه کردن به او جایز نیست تماس بدنی با او نیز جایز نیست و هرگونه لمس کردن بدن یا هر عضوی باشد حرام است و باید از آن اجتناب کرد، مگر از روی لباس، بدون قصد لذت و ریبه.
 
تماسهایی که در محلهای شلوغ مانند: بازارها، تظاهراتها، نماز جمعه، تشییع جنازه، حرم یا بیت الله الحرام بطور ناخودآگاه بین زن و مرد نامحرم واقع می شود، اشکال ندارد مشروط به آنکه برای اینکه تماس بگیرد عمدا به آنجا نرفته باشد.
 
راه رفتن با نامحرم هم اگر به قصد لذت و ربیه باشد جایز نیست.
 
بنابر احتیاط نباید مردان، دختران نامحرم را از شش سال به بالا بغل کنند یا روی پای خود بگذارند یا ببوسند.
 
بوسیدن هر چیزی به قصد لذت حرام است اعم از سنگ و چوب و فلز و مجسمه، خانمها نباید در هنگام صحبت کردن با نامحرم صدای خود را رقیق و نازک کنند بگونه ای که اگر در دل مخاطب مرضی باشد او را بخود جلب کند، اگر چه در مورد مطالب عادی صحبت کنند.
 
 استمناء یا خود ارضائی
استمناء کردن حرام است و باید از آن اجتناب کرد.
نظر اسلام درباره کسی که استمناء کرده است چیست؟
واجب است توبه کند و قبل از توبه حکم آن تعزیر است در صورتی که برای حاکم شرع گناه او ثابت شود.
 
سؤال: جوانی هستم که با فکر کردن به صحنه های محرک از من منی خارج می شود آیا این کار (فقط فکر کردن) به منظور خروج منی حکم استمناء را دارد؟
اگر عمدا به جهت خروج منی باشد و بداند با فکر کردن منی از او خارج می شود باید از آن اجتناب کرد.
تهیه کردن هر چیزی به منظور شهوت رانی حرام، جایز نیست.
 
سؤال: آیا خواندن کتابهای عشقی که در آن مسائل شهوانی مطرح شده است جایز است؟ چاپ و انتشار چنین کتابی چه حکمی دارد؟
خوب است انسان عمر خود را ضایع نکند این کار خلاف احتیاط است و به نظر بعضی ازمراجع عالیقدر جایز نیست.
 
سؤال: نامه نگاری کردن با نامحرم و طرح مسائل عشقی یا شهوانی در نامه چه حکمی دارد؟
این کار خلاف احتیاط است و جایز نیست.
از هر کاری که موجب مفسده است باید اجتناب کرد.
 
برای جلوگیری از شهوت چه باید کرد و در این صورت آیا استمناء جایز است یا نه؟
در پاسخ به این سئوال از مجموع جوابهایی که علماء بزرگوار فرموده اند بدست می آید که:
الف) پرهیز از نگاه به صحنه های مهیج
ب) عدم حضور در مراکز و مجامع شهوت انگیز
ج) روزه گرفتن
د) انجام ورزشهای سالم
ه) اهتمام به عبادات و فرائض
و) ترک غذاهای مقوی
ز) پرهیز از افراط در صرف غذا (پرخوری)
ح) پرهیز از فکر و خیال در مورد صحنه های محرک شهوت
ط) پرداختن یا فکر کردن به کارهای دیگر درعدم ابتلاء به استمناء می تواند مفید باشد.
 زیبا سازی صورت وبدن
آیا زیبا سازی صورت و بدن مانند بینی و لب، به وسیله جراحی که نوعی تصرف در خلقت الهی است چه حکمی دارد؟
 
پاسخ اغلب مراجع عظام، در بی اشکال بودن این عمل هاست. گرچه بعضی احتیاط واجب در ترک یا منوط به داشتن غرض عقلایی می دانند.
البته باید توجه داشت که مقدمه این گونه عملها مستلزم ارتکاب حرام (نگاه و لمس پزشک نامحرم) نباشد.
 استفاده از بوی خوش و آرایش و زینت زن برای غیر همسر
آیا عطر زدن و یا خوشبو کردن بوسیله مواد و مایعات دیگر برای آقایان و بانوان در صورتی که بوی آن به مشام نامحرم برسد اشکال دارد؟
عطر زدن اشکال ندارد، ولی اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و تحریک باشد جایز نیست.
 
آرایش نمودن زن برای غیر همسر در بعضی مجالس زنانه مثل عروسی و میهمانیها در صورتی که نامحرم او را نبیند اشکال ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید