عملیات کربلا

عملیات کربلا

۳۰ . عملیات کربلای ۱ :
جبهه : غرب موقعیت : مهران
تاریخ : ۹ تا ۱۹/۴/۱۳۶۵
نوع تک : گسترده
فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۳۷ گردان پیاده و زرهی و ۶ گردان توپخانه
عراق : ۱۱۱ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه ، کماندویی و گارد و ۹ گردان توپخانه
هدف عملیات : آزادسازی مهران
تلفات انسانی عراق : ۱۱۲۱۰ نفر
توضیحات : طی نبرد سختی که در این عملیات رخ داد ، نیروهای عراقی با وجود برتری کامل نفر و تجهیزات متحمل تلفات سنگینی شده و شهر مهران و ارتفاعات اطراف آن آزاد گردید .
***
۳۱. عملیات کربلای ۲ :
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب پادگان حاج عمران
تاریخ : ۱۰ و ۱۱/۶/۱۳۶۵
نوع تک : نیمه گسترده
فرماندهی : مشترک سازمان : مشترک
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۲۶ گردان پیاده و ۴ گردان توپخانه
عراق : ۳۰ گردان پیاده ، زرهی و کمااندویی و ۵ گردان توپخانه
هدف عملیات : بازپس گیری ارتفاعات ۲۴۳۵ و ۲۵۱۹
تلفات انسانی عراق : ۳۲۷۷ نفر
توضیحات : ارتفاعات ۲۴۳۵ و ۲۵۱۹ ، مشرف بر پادگان حاج عمران ، از جمله نقاطی بود که در جریان دفاع متحرک عراق سقوط کرده بود . در این عملیات ارتفاع ۲۴۳۵ تصرف شد اما تلاش برای آزادی ارتفاع دوم ناکام ماند .
***
۳۳.عملیات کربلای ۴ :
جبهه : جنوب موقعیت : جنوب و غرب خرمشهر
تاریخ : ۳ تا ۵/۱۰/۱۳۶۵
نوع تک : گسترده
فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۲۵۰ گردان پیاده و ۲۶ گردان توپخانه
عراق : ۱۲۳ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه ، کماندویی و گارد
هدف عملیات : تصرف کامل شبه جزیره فاو ، شهرک ابوخصیب و محاصره بصره
تلفات انسانی عراق : ۸۰۶۰ نفر
توضیحات : سپاه برای انجام این عملیات ک در صورت پیروزی سرنوشت جنگ را مشخص می کرد تمام منابع خود را بسیج نمود و همین تمرکز نیرو باعث هوشیاری عراق گردید ضمن آنکه با کمک ماهواره های جاسوسی آمریکایی ، عراقی ها حتی از مکان معابر نفوذ نیروهای ایران خبر داشتند ! با آغاز عملیات ، هرچند در چند محور نیروهای ایرانی موفق به پیشروی شده و حتی لشکر ۱۴ امام حسین (ع) توانست به تاسیسات پالایشگاه بصره نفوذ کند ، آمادگی عراق و مقاومت شدید همراه با آتش سنگین توپخانه و بمب باران گسترده شیمیایی ، باعث شد تا نیروهای ایرانی ۴۸ ساعت بعد از آغاز حمله به مواضع اولیه بازگردند .
***
۳۴.عملیات کربلای ۵ :
جبهه : جنوب موقعیت : شلمچه
تاریخ : ۱۹/۱۰ تا ۴/۱۲/۱۳۶۵
نوع تک : گسترده
فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۲۰۰ گردان پیاده و ۲۴ گردان توپخانه
عراق : ۴۹۳ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه ، کماندویی و گارد و ۴۶ گردان توپخانه
هدف عملیات : آزاد سازی شلمچه و پیشروی به سمت بصره
تلفات انسانی عراق : ۹۲۳۶۵ نفر
توضیحات : عملیات کربلای ۵ بدون شک بزرگترین رویارویی نظامی ایران و عراق در طول ۸ سال جنگ تحمیلی می باشد . عراق با تصور اینکه بعد از کربلای ۴ ، ایران از حمله در این جبهه منصرف شده ، با آغاز عملیات کاملاً غافلگیر گردید و نیروهای ایرانی توانستند تا نزدیکی شهر بصره پیشروی کنند اما اهمیت این شهر باعث شد تا عراق با بسیج کلیه امکانات خود و استفاده بسیار گسترده از سلاح های شیمیایی دست به مقابله زند . تصور اینکه بیش از ۷۰۰ گردان عملیاتی در منطقه ایی به وسعت شهر تهران در حال جنگ با یکدیگر باشند از آن نادر وقایع ثبت شده در تاریخ جنگها می باشد . هرچند عراق توانست تا حدودی جلو پیشروی نیروهای ایرانی را سد کند اما پیروز اصلی این عملیات سپاه ایران بود که توانست خطوط جبهه را تانزدیکی شهر بصره گسترش دهد . در روزهای پایانی همین عملیات بود که سردار حاج حسین خرازی به شهادت رسید . بعد از اعلام خبر شهادت وی عراق دست به پاتک گسترده ایی زد که ناکام ماند ، اسرای عراقی می گفتند به ما گفته شده بزرگترین فرمانده جبهه ایران به شهادت رسیده است !
***
۳۶.عملیات تکمیلی کربلای ۵ :
جبهه : جنوب موقعیت : شلمچه
تاریخ : ۳ تا ۱۳/۱۲/۱۳۶۵
نوع تک : نیمه گسترده
فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۳۰ گردان پیاده
عراق : ۸۰ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه و کماندویی و ۱۰ گردان توپخانه
هدف عملیات : ترمیم خطوط خودی در غرب نهر جاسم جهت تکمیل عملیات کربلای ۵
تلفات انسانی عراق : ۱۰۲۶۵ نفر
توضیحات : در شرایطی که هنوز عملیات کربلای پنج کاملاً پایان نیافته بود ، به علت خستگی و تلفات نیروهای خودی ، خط جبهه در غرب نهر جاسم کامل نشده بود ، بنابراین با سازماندهی مجدد گردان هایی که هنوز توانایی عملیاتی داشتند ، برای حمله اقدام گردید و خط مورد نظر با عقب راندن قوای عراقی تشکیل شد .
***
۳۵.عملیات کربلای ۶ :
جبهه : غرب موقعیت : نفت شهر
تاریخ : ۲۳ و ۲۴/۱۰/۱۳۶۵
نوع تک : گسترده
فرماندهی : ارتش سازمان : ارتش
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۳۶ گردان پیاده و زرهی و ۲ گردان توپخانه
عراق : ۴۴ گردان پیاده ، زرهی و مکانیزه
هدف عملیات : آزاد سازی نفت شهر و تصرف نفت خانه عراق و ممانعت از تمرکز قوای دشمن در بصره
تلفات انسانی عراق : ۳۰۰۰ نفر
توضیحات : در حالیکه تمامی نیروی سپاه برای عملیات کربلای ۵ بسیج شده بود ، ارتش جهت اجرای یک حمله انحرافی که هم جلوی انتقال نیروهای عراقی به سمت بصره گرفته شود و هم هدف مهمی داشته باشد ، وارد عمل شد . اما حضور نیروهای دشمن بر روی ارتفاعات منطقه و نوع عملیات نیروی ارتش در دل دشت باعث ناکامی این عملیات گردید .
***
۳۷.عملیات کربلای ۷ :
جبهه : شمال غرب موقعیت : غرب پادگان حاج عمران
تاریخ : ۱۳ تا ۱۷/۱۲/۱۳۶۵
نوع تک : نیمه گسترده
فرماندهی : ارتش سازمان : ارتش
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۹ گردان پیاده
عراق : ۲۹ گردان پیاده ، زرهی و کماندویی
هدف عملیات : تصرف ارتفاع ۲۵۱۹ و حفظ اعتبار ارتش
تلفات انسانی عراق : ۳۲۷۲ نفر
توضیحات : پس از شکست عملیات کربلای ۶ ، ارتش مسئولیت بازپس گیری ارتفاع ۲۵۱۹ را بر عهده گرفت و پس از نبرد سختی موفق به این کار گردید .
***
۳۸.عملیات کربلای ۸ :
جبهه : جنوب موقعیت : شلمچه
تاریخ : ۱۸ تا ۲۲/۱/۱۳۶۶
نوع تک : نیمه گسترده
فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۳۰ گردان پیاده
عراق : ۹۴ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه ، کماندویی و گارد و ۴۵ گردان توپخانه
هدف عملیات : تصرف استحکامات دشمن در شمال و جنوب کانال پرورش ماهی
تلفات انسانی عراق : ۱۲۲۶۰ نفر
توضیحات : با وجود اینکه نیروهای سپاه شدیداً از نظر تجهیزات و نیروی انسانی در مضیقه بودند توانستند اهداف مورد نظر را تصرف کنند اما در آخرین لحظه ، استفاده گسترده عراق از سلاح های شیمیایی باعث عقب نشینی نیروهای ایرانی گردید .
***
۳۹.عملیات کربلای ۱۰ :
جبهه : شمال غرب موقعیت : شمال سلیمانیه
تاریخ : ۲۵/۱ تا ۵/۲/۱۳۶۶
نوع تک : گسترده
فرماندهی : سپاه سازمان : سپاه
استعداد نیروهای درگیر : ایران : ۵۰ گردان پیاده و ۶ گردان توپخانه و ۴۰۰۰ نیروی اتحادیه میهنی کردستان عراق
عراق : ۴۰ گردان پیاده ، زرهی ، مکانیزه و کماندویی
هدف عملیات : پیشروی در شمال سلیمانیه و تهدید این شهر
تلفات انسانی عراق : ۲۷۱۰ نفر
توضیحات : مسدود شدن جبهه جنوب باعث گردید تا سپاه یک بار دیگر در جبهه شمال غرب وارد عمل شود . با وجود اینکه در این عملیات ۲۵۰ کیلومتر مربع از خاک عراق تصرف شد ، اهداف مورد نظر عملیات حاصل نگردید .
***

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید