عناصر و ساختار نظام سیاسی در حکومت مصلح

عناصر و ساختار نظام سياسي در حکومت مصلح

پایه و مایه مقاومت ها و نگاه به آینده تمامی پیروان ادیان الهی، در فراز و نشیب های تاریخی، اعتقادی به وجود موعود بوده است.
این باور سرخوردگی ها، بن بست ها و مشقات مادی و معنوی را برای معتقدان قابل تحمل کرده، و آنان را به گشایش امیدوار ساخته است.
از این منظر موعود روزی خواهد آمد و جهان ستم، جهل و ناآرامی را سامان خواهد داد. در مذاهب چهارگانه مسیح، یهود، مانی و اسلام، این امر موجب انتظار نجات دهنده ای گردیده که می آید و تمام دنیا را اصلاح می نماید.
در عقیده هر سه ملت (مذاهب سه گانه) نجات دهنده از دودمان عالی مرتبه خواهد بود. در باور یهود و عیسویان، منجی از نژاد پادشاه اسرائیل است.
زرتشتیان سوشیانس پسر زرتشت را موعود می دانند. اما مسلمین امام غائب را از اولاد پیامبر اسلام(ص) می شناسند.
به طور کلی وجود منجی، موعود یا مصلح عاملی است که عصرها و نسل ها را برای تداوم زندگی، پویایی داده، ستم دیدگان تاریخ را چشم انتظار منتقم ساخته، و بسترساز حرکت مستضعفان برای وراثت زمین گردیده است. چنین پریشان حالی و ناامیدی قطعی است که اندیشگران واقع نگر به دو سرانجام برای جهان و جهانیان هشدار می دهند:
تلاش جهان سرگردان؛ رستاخیز دینی در تلاش زمینه سازی حکومت موعود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید