مادر شوهر هم ، زمانی عروس بوده !

مادر شوهر هم ، زماني عروس بوده !

این متن هم دوباره درباره مادر شوهر است. فیلم قدیمی « مادر شوهر هم زمانی عروس بوده» را به خاطر بیاور. زمانی که خودت هم جوان بودی وتازه زندگی زناشویی ات را شروع کرده بودی به خاطر بیاور. اشباهات بی شماری را، که پس از ترک خانه امن و راحت والدینت و ورود به خانواده بزرگ شوهرت مرتکب شدی را به خاطر بیاور. تغییرات و تطبیق های کوچک و بزرگی را که با خانواده جدید شوهرت داشتی، و غم ها و ناراحتی هایت را به خاطر بیاور و اینکه چگونه با همه آنها مواجه شدی و برخورد کردی، تا امروز که حال به اینجا رسیده ای و خود یک پسر بزرگ و یک تازه عروس داری. بر او زیاد سخت نگیر. به او فرصت و زمان بده. و با کوچکترین عذر و بهانه الگوی او را نگیر و او را مرنجان. او هم مانند تو بالاخره موفق خواهد شد.
بازی کردن و بودن با پدر بزرگ همچون رفتن به مدرسه تکمیلی است و مهمتر از گرفتن نمرات عالی در مدرسه است.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید