نماز با بلوز و شلوار

نماز با بلوز و شلوار

آیا نماز خواندن زن با بلوز و شلوار صحیح است؟

اگر خانمی با بلوز و شلوار نماز بخواند، در صورتی که جاهای لازم را بپوشاند، نمازش صحیح است. [۱]

توجه
اگر زن بلوز و شلوار یا لباسی به تن کند که باعث جلب توجه نامحرم شودی یا به گونه ای باشد که برجستگی های بدن در آن پیدا و تحریک کننده باشد، باید بدن را بیش از آنچه برای نماز کافی است، با چادر یا مانتو مناسب بپوشاند و اگر نپوشاند، گناه کرده است؛ ولی نماز خواندن با آن لباس باطل نیست. [۲]

پی نوشت ها:
[۱]. امام، استفتائات، ج ۱، احکام نماز، س ۳۵؛ خامنه ای، سایت، استفتائات جدید و اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س ۴۳۷ و استفتا؛ بهجت، استفتائات، ج ۲، س ۱۵۴۱ و وسیله النجاه، با استفاده از م ۶۲۸ و استفتا.
[۲]. العروه الوثقی مع تعلیقات، ج ۱، (فی الستر و الساتر)، با استفاده از م ۵؛ امام، استفتائات، ج ۳، (احکام حجاب)، س ۲۷؛ بهجت: استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س ۱۳۶۴ و ۱۳۶۷؛ سیستانی، سایت، (حجاب)؛ صافی، جامع الاحکام، ج ۲، س ۱۶۹۴ و ۱۷۲۹؛ مکارم، استفتائات جدید، ج ۲، س ۱۵۳ و ۱۵۶ و ۱۰۲۳.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید