کلید طلایی برای نفوذ در قلب نامزدتان

کلید طلایی برای نفوذ در قلب نامزدتان

زنان قابلیتهای بسیاری برای برانگیختن نقاط قوت رفتاری در نامزد یا شوهرشان دارند. تقریباً همه مردان می توانند یک شخصیت مثبت داشته باشند و این ، بستگی به شیوه رفتاری همسرشان دارد ، به عبارتی می توان گفت…
مردها دوبار تربیت میشوند؛ یکبار توسط والدینشان، بطوری که بتوانند فرزند خوبی برای آنها باشند و بار دوم توسط همسرشان به نحوی که بتوانند شوهر خوبی برای همسرشان باشند، اما اگر در این راستا قدمی برداشته نشود، تحولی صورت نخواهد گرفت.در اینجا می خواهیم: بخشی از شگردهای همسرداری یا اصطلاحاً سیاستهای زنانه را در جهت ارتقاء استقامت پایه های یک زندگی مشترک، در محور روابط همسران، از نظر بگذرانیم، بنابراین این مطلب را صرفاً زنانی بخوانند که میخواهند بدانند «چگونه میتوان شوهر خود را به مهری مستمر و عمیق گرفتارگرداند؟۱- صادق باشید، چون تنها در این صورت است که حق دارید از همسرتان توقع رفتار و گفتار صادقانه داشته باشید.۲- همزمان با رعایت اصل صداقت، بدانید هیچ لزومی ندارد هر مطلبی، با هر مضمونی بازگو شود!۳- زن و شوهر میتوانند توافق کنند که همواره جایگاهی برای تغییر در طول زندگی، قایل شوند.۴- پیوسته به دنبال یک رابطه در حال رشد باشید، در پیشرفت مثبت ارتباطات، توقف جایز نیست.۵- سعی کنید به تعریف خوشبختی از دیدگاه همسرتان دسترسی پیدا کنید.۶- شما میتوانید از زندگی کردن با مرد خود لذّت ببرید، بدون آنکه خود و خواسته هایتان را به فراموشی بسپارید.۷- گاهی اوقات اگر به طور واضح تقاضا نکنید، چیزی بدست نخواهید آورد.۸- گفتنیها را بگویید، امّا به موقع! منتظر نمانید به این امید که شاید روزی خودش متوجه شود.۹- به یاد داشته باشید معمولاً مردها آنگونه که شما به آنها می نگرید، به خود نمی نگرد.۱۰- شاید نتوانید مرد خود را کاملاً کنترل کنید، امّا قطعاً می توانید بر او تأثیر بگذارید.۱۱- در برنامه ریزیها به صورت یک شریک ظاهر شوید، نه یک رقیب.۱۲- احترام شما، در گروی رفتار شماست.۱۳- برنامه های خود را طوری تنظیم کنید تا زمانی که همسرتان در منزل است، در کنارش حضور داشته باشید، نه احتمالاً در آشپزخانه.۱۴- به نوع پوشش، آرایش و پیرایش خود در منزل همواره اهمیت بدهید.۱۵- در طی روز از کلمات محبّت آمیز استفاده کنید.۱۶- بسیاری از زنان بر این باورند که باید بیش از حد عاطفی باشند . اینگونه نباشید!۱۷- بکوشید بدون آنکه در مسائل کاری و اجتماعی همسرتان مستقیماً دخالت کنید، خیلی دوستانه و غیرمتعصبانه به افعال وی ناظر باشید.۱۸- میزان وابستگی و دلبستگی یک زن میتواند قابلیتهای شوهرش را برای توجه نشان دادن به او تحت الشعاع قرار دهد.۱۹- گه گاهی از او به خاطر محسناتش تمجید کنید.۲۰- گاهی گفتگوی متعادل میتواند قفلهایی که بر زندگی عاطفی همسرتان زده شده، باز کند.۲۱- هرگز به قصد آنکه همسرتان را برای انجام کاری سوق دهید، از او تعریف و تمجید نکنید.۲۲- برای او این حق را قایل باشید که بتواند احساسات مختلفی داشته باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید